Zaanstad is genomineerd voor de Nu al Eenvoudig Beter trofee 2014, samen met de provincie Gelderland, de gemeente Ede en het Hoogheemraadschap Rijnland.

De nominatie is voor het plan Zaans Proeflokaal (PDF) het gebied aan de Zaan waar o.a. Tate & Lyle, Duyvis en de cacaofabrieken Cargill Cocoa en ADM zijn gevestigd. Deze bedrijven liggen volgens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in een kring rondom “een fraaie locatie in de stad, waarvan de Gemeente Zaanstad de ontwikkeling wil versnellen: schiereiland De Hemmes”

In de blogpost waarin de nominatie wordt toegelicht staat ook:

De uitdaging in Zaanstad is om de typisch Zaanse mix van wonen en werken toekomstbestendig te maken. Dat wil zeggen de industrie in de stad te behouden onder verbeterde milieucondities, zodat er ook nieuwe woningen in het gebied kunnen worden toegevoegd om te voorzien in de enorme woningbehoefte in dit deel van de Randstad.

Bij dit soort complexe ontwikkelingen ligt het gevaar op de loer dat de gemeente en bedrijven recht tegen over elkaar komen te staan en zaken uitvechten voor de rechter. Zaanstad pakt dat beter aan en onderscheidt zich op dit punt met het zogenaamde Zaans Proeflokaal als een innovatieve aanpak. Een belangrijk kenmerk van de werkwijze van het Zaans Proeflokaal is, dat de vier bedrijven en de gemeente door middel van een open dialoog op zoek gaan naar het verenigen van de belangen om te komen tot wederzijds voordeel. Binnen deze werkwijze wordt in het voortraject gezocht naar effectieve oplossingen die door alle partijen worden onderschreven.

Wat dat allemaal betekent, snapt De Orkaan niet precies, maar wij snappen – hopelijk – wel dat de gemeente zich daadwerkelijk aan het inspannen is voor woningbouw op De Hemmes, daar ligt al een prachtig plan klaar. We kunnen ons niet voorstellen dat Zaanstad een plan indient voor een prijs als ze niet van plan zijn dat plan te helpen ontwikkelen. Wethouder Dennis Straat plaatste de nominatie al op zijn Facebook-pagina.