Ook Zaanstad vindt de nieuwe Airbnb-wet van het kabinet niet ver genoeg gaan. Deze voorgestelde wetgeving houdt in dat particuliere verhuurders zich moeten registreren bij de gemeente.

Zaanstad zou graag zien dat Airbnb zelf de toeristenbelasting int en afdraagt en dat er een verplicht nachtregister voor particuliere verhuur komt.

De registratieplicht is niet voldoende volgens de vier grote gemeenten. Zo kan Airbnb nog steeds advertenties opnemen van niet-geregistreerde adressen.

Als gemeenten die nieuwe wetgeving willen toepassen moeten ze aantonen dat er schaarste op de woningmarkt is. Dat is geen probleem laat toerisme-wethouder Sanna Munnikendam via haar woordvoerder weten:

“In Zaanstad zien we steeds meer overlast ontstaan door particuliere vakantieverhuur van kamers en woningen via AirBnB en andere onlineplatforms. Er worden woningen aan de woningvoorraad onttrokken voor verhuur aan toeristen. Dit is onwenselijk, omdat er een grote behoefte aan woonruimte is.”

Nachtregister

Zaanstad vindt net als Amsterdam, Rotterdam Utrecht en Den Haag dat er ook regels voor platforms als Airbnb zelf nodig zijn: “Een verplichting richting de platforms om de toeristenbelasting te innen (en af te dragen) zou een extra maatregel kunnen zijn.” Dat laatste doet Airbnb overigens al in veel wereldsteden, onder meer in Amsterdam.

Registratie van particuliere adressen is ook volgens Zaanstad niet genoeg:

“Registratie is slechts een deel van de oplossing omdat ook met registratie het aantal dagen kan worden overschreden. Zo kunnen gemeenten de periode voor toeristische verhuur beperken tot maximaal 30 dagen per jaar maar als platforms vervolgens dit blijven faciliteren vraagt het nog veel van de gemeenten.”

Voor particuliere vakantieverhuur zou net zoals voor professionele horecaondernemers een nachtregister wettelijk verplicht moeten worden volgens Zaanstad: “Het wetsvoorstel kan wat Zaanstad betreft ook nog wel verder aangescherpt worden.”

Toeristenbelasting

De gemeente is wel bezig “met het borgen van maatregelen in de Huisvestingsverordening en onderzoekt we of extra maatregelen in de lijn van bovenstaande wensen te implementeren zijn.”

De aanpak – of juist het gebrek daaraan – heeft een geschiedenis in Zaanstad. Bijna twee jaar geleden, in januari 2018 werd een onderzoek gestart. In februari 2018 beloofde de toenmalige wethouder Dennis Straat dat hij dat nog voor de zomer met nieuwe richtlijnen zou komen. Alle beloftes ten spijt zijn die richtlijnen niet in regelgeving omgezet.

Wel zijn er aanwijzingen voor het op grote schaal omzeilen van de toeristenbelasting in Zaanstad, zo heeft de gemeente de verwachte inkomsten al naar beneden bijgesteld. Als in het voorjaar de daadwerkelijke inkomsten bekend worden, zal blijken hoe groot het misgelopen bedrag is.

Afbeelding: aanbiedingen van Airbnb in centrum Zaandam.