Zwaar geschut voor Monet-jaar

Oud-wethouder Dennis Straat terug in de raad! Komt dat zien! Gesecondeerd door niemand minder dan oud-burgemeester Tom Rombouts van Den Bosch en Zaans Museum-directeur Jan Hovers.

Het driemanschap gaat de raad bijpraten over “de recente ontwikkelingen rond het Monetprogramma en de museale ontwikkelingen.”

Dat zou dan over drie dingen moeten gaan: de ‘Zomer van Monet’ (2021), het Monetjaar (2024) en Museum Holland (waar en wanneer?)

Monetjaar

Het spektakelstuk van het programma, de ‘blockbuster’ die Zaanstad op de kunstkaart moet zetten. Niet in 2021 (150 jaar geleden dat Monet in Zaandam verbleef) of 2026 (100 jaar na het overlijden van Monet) maar in 2024 (50 jaar Zaanstad). Over die keuze is heel wat te doen geweest. De voorkeur van Monet in Zaandam (gesteund door de experts) was 2021 maar de gemeente en het Zaans Museum wilden liever 2024. Dat zou de kans op bruiklenen vergroten en organisatorisch eenvoudiger zijn. Een ingrijpende verbouwing van het Zaans Museum voor 2021 was problematisch. Dat 2021 onmogelijk zou zijn, werd echter bestreden.

Zomer van Monet

Gert Schouten, de voorzitter van Monet in Zaandam (“hét Zaanse MonetJaar is 2021 en dat laten we door niemand kapen”) trad af en het nieuwe bestuur kreeg als doekje voor het bloeden De Zomer van Monet dat in 2021 gevierd mag worden. Oud-wethouder Dennis Straat werd de nieuwe voorzitter. B&W schreef dat de “Stichting Monet in Zaandam ondersteund zal worden bij haar activiteiten in 2021” bijvoorbeeld door het “oormerken van evenementensubsidies.” (En Zaanstad zei sorry)

Museum Holland

Ondertussen speelt op de achtergrond de komst van Museum Holland, een toeristische trekpleister voor Zaandam dat als een soort Kunsthal zou moeten fungeren (geen eigen collectie maar putten uit de depots van andere musea). De meest voor de hand liggende locatie is het voormalige PTT-gebouw aan ’t Krimp (foto boven). Ook dat gebouw is niet in 2021 af, maar misschien wel in 2024. Dan zou de Monet-blockbuster een mooie aftrap zijn. In de prognoses wordt er vanuit gegaan dat in 2024 de Monet-tentoonstelling in Museum Holland is.

De plannen rond het museum zijn duister, aangekondigde rapporten worden niet geleverd, bidbooks niet openbaar gemaakt, verschillende opdrachten – zonder resultaat – zijn naast en na elkaar verstrekt. Zaanstad stelde dat in de eerste helft van 2019 alles openbaar zou moeten worden.

Bezoekers en kosten

Er wordt uitgegaan in prognoses van adviesbureau BMC en de HAN Hogeschool van 125.000 bezoeken aan de tentoonstelling terwijl er ook (extra) mensen andere plekken zullen bezoeken, bijvoorbeeld de plekken waar Monet heeft geschilderd. Totaal zou dat bijna € 3 miljoen aan ‘dagbestedingen’ en 20.000 extra overnachtingen (extra inkomsten 1,1 miljoen) opleveren en nog eens € 2 miljoen doordat andere toeristen langer blijven. Bezoekers zouden naar de binnenstad ‘gelokt’ moeten worden. Totaal zou er € 6 miljoen extra besteed worden in Zaanstad.

Waar de cijfers op gebaseerd zijn is niet altijd duidelijk, zo is er gebruik gemaakt van een model voor sportevenementen en zou er input van betrokkenen zijn. Ook zou een vergelijking met andere evenementen zijn gemaakt (Leeuwarden Culturele Hoofdstad en Jeroen Bosch in Den Bosch). Die eerste vergelijking is nogal vreemd, dat betrof immers geen blockbuster (de Mata Hari tentoonstelling tijdens dat event trok 93.000 bezoekers). Naar Jeroen Bosch kwamen 421.000 mensen, Mondriaan in Den Haag trok 290.000 bezoekers.

Het gebeuren zelf zou zo’n € 6,6 miljoen moeten kosten. Jan Hovers van het Zaans Museum noemde eerder zelfs een bedrag van € 7,6 miljoen. Of dat allemaal door Zaanstad opgebracht moet worden is de vraag, eerder was sprake van € 3 miljoen aan kosten. De prognose van de HAN:

“Aan de inkomstenkant van de organisatie zijn er nog grote onzekerheden. Hierbij zijn de bestedingen aan aanpalende kosten (zoals de realisatie van Museum Holland) uiteraard niet meegenomen. De aanname is dat van de financiering zo’n 40% afkomstig zal zijn van de gemeente. Fondsen en overige overheden dragen 1,5 miljoen euro bij. We gaan er vanuit dat dit vrijwel geheel geld is dat van buiten de gemeente komt. Van de sponsoring verwachten we dat een beperkt deel (10%) uit de eigen gemeente komt.”

Destijds was er nog geen sprake van de Zomer van Monet, die kosten (en de kosten voor Museum Holland) komen daar dus nog bij.


De presentatie is vanavond – 14 mei – in het stadhuis om 21:35.


 

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *