5000 handtekeningen Cultuurcluster-referendum, besluit in nieuwe raad

Niet deze gemeenteraad, maar de volgende die op 21 maart gekozen wordt, gaat besluiten over het Cultuurcluster-referendum. Dat zou moeten gaan over een extra krediet van € 7,7 miljoen voor de bouw van het cluster.

Dat is een fikse streep door de rekening van actiegroep Kultuurklutser die op een snelle controle van de handtekeningen had gerekend. In de huidige raad is een meerderheid voor het doorgaan van het van het referendum als er voldoende handtekeningen zijn.

Coalitiepartijen D66 en ZVI/ZOG hebben aangegeven voor het doorgaan van het referendum te stemmen als er 5000 geldige handtekeningen zijn. Omdat ook de oppositie (afgezien van GroenLinks) voor het referendum zal stemmen is dat een solide meerderheid. GroenLinks, PvdA, CDA en CU hebben zich nog niet uitgesproken, de VVD gaat tegenstemmen.

Er is nog maar één raadsvergadering (15 maart) en bovendien wordt elk besluit normaal gesproken eerst in het Zaanstad Beraad besproken. Op 8 maart levert Jan de Bruin de lijsten met handtekeningen in, en die moeten dan gecontroleerd worden (zijn het stemgerechtigde inwoners van Zaanstad die getekend hebben?).

Griffie

Er is afgelopen donderdag besloten door het Presidium (burgemeester plus fractievoorzitters) aldus De Bruin dat het deze periode niet meer lukt. Volgens Jan de Bruin was tijdige controle wel degelijk mogelijk geweest. Bij het inleveren van het eerste deel van de handtekeningen ging hij er vanuit dat die binnen een week gecontroleerd konden worden:

“Maar het duurde 3,5 week, en van de 3000 ingeleverde handtekeningen werden er maar 2160 goedgekeurd. Dat viel behoorlijk tegen maar we zijn toen in een snel tempo nieuwe handtekeningen gaan ophalen.

Toen meldde de griffie ons dat ze door personeelsgebrek en ziekte geen tussentijdse controles konden uitvoeren en alleen de definitieve ingediende lijsten gingen controleren. We hebben toen maar ingezet op zoveel mogelijk handtekeningen ophalen.”

Politiek naïef

Dat het allemaal zo op het laatste nippertje is, komt deels door Kultuurkluster zelf. Bij het indienen van bezwaar bij de raad, de gang naar de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften en bij de rechtbank heeft de actiegroep telkens tot het allerlaatste moment gewacht. De Bruin:

“We hebben steeds zaken op het laatste moment ingeleverd omdat we zo dicht mogelijk tegen de verkiezingen van maart 2018 aan wilden zitten. Dat is wellicht politiek naïef van me geweest maar onze missie om het besluit vlak voor de verkiezingen te laten nemen had kunnen slagen. Maar nu stelt de raad het zelf uit tot juni en zorgt ze zelf voor extra kosten.

Ik vind dat ze hun rug recht hadden moeten houden. Maar ze durven het niet aan. Die telling was gelukt als de griffie zich ‘full swing’ had ingezet.

35 of 50 miljoen?

Op de achtergrond speelt een discussie over de kosten. GroenLinks becijfert op haar website dat het niet – zoals de Kultuurklusters ons wilden doen geloven – om € 50 miljoen gaat, maar om “minder dan 36 miljoen” (dat klopt, het is € 35,9 miljoen), waaronder een “extra kredietaanvraag van 7 miljoen” (dat klopt dan weer niet helemaal, het is € 7,7 miljoen).

ROSA slaat vervolgens terug door uit te leggen dat het toch om meer gaat omdat ook de inrichting (€ 2,7 miljoen) en de toegangswegen rond het cultuurcluster (infrastructuur) van € 7 miljoen op de begroting staan. Daarnaast hebben de instellingen al € 595.000 gereserveerd. Samen € 46,2 miljoen.

Maar er wordt verwacht dat De Fabriek, Fluxus Westzijde en Fluxus Klaas Katerstraat € 2,6 miljoen opleveren: € 43,6 miljoen dus. Het uitstel heeft inmiddels al zo’n € 3 miljoen hebben gekost, en omdat het gebouw Icoon III ernaast gebouwd wordt, stijgen de bouwplaatskosten met € 1 miljoen, samen € 47,6 miljoen.

En wat gebeurt er als het cultuurcluster niet doorgaat? Dan kost dat ook heel veel geld aldus GroenLinks (en daar hebben ze gelijk in).

Deel dit artikel:

10 reacties

 • joop tralala

  Eerst zelf de zaak traineren om dan de schuld bij de raad te leggen! Eigen schuld dikke bult. Hoeveel dubbele handtekenigen zijn er al??

 • jan de bruin

  graag reageren met je echte naam, dat hoort zo in een democratie!
  en ja de coalitie draagt het over naar de nieuwe raad en zorgt zo voor zeker vier maanden kostbaar uitstel.
  groet Jan de Bruin

 • joop tralala

  Dus jullie knutsers hebben er niet voor gezorgd dat er uitstel op uitstel kwam???

  • Natuurlijk hebben wij niet (expres) gezorgd voor uitstel.
   We waren er immers (allemaal) alleen maar bij gebaat geweest als het referendum nog tijdens de komende verkiezingen plaats had gevonden. Dan is er namelijk gegarandeerd voldoende opkomst.
   De meeste vertraging is ontstaan doordat de raad zonodig eerst de referendabelheid wilde laten onderzoeken en vervolgens – ondanks aangetoonde referendabelheid – het referendumveroek alsnog afwees. Daardoor was vervolgens eerst nog bezwaar en daarna zelfs nog een gang naar de bestuursrechter nodig.
   En na de terechtwijzing door de rechter heeft de raad – ondanks ons dringende advies – ook weer geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zelf een referendum uit te roepen, wat 6 weken handtekeningen ophalen en blijkbaar nog maanden tellen had gescheeld!

  • jan de bruin

   nee, toen ik ruim 3,5 jaar geleden tijdens een symposium in de Fabriek tegen dick emmer zei dat ik een referendum zou gaan organiseren weigerde hij terug te gaan naar NS en had de raad direct kunnen instemmen.
   Ook na het advies van de hoogleraren, de uitspraken van de hoor en adviescie. en de uitspraak van de rechter hebben de
   coalitie en groen rechts niet tot spoed gemaand! En nu weer 3 maanden erbij omdat de coalitie weer slappen knieen toont en de kiezer niet recht in de ogen durft kijken.
   Dus wie zorgt er nu voor uitstel, dat afstel wordt want de inwoners van zaanstad zijn tegen!!
   p.s. en ga nu eindelijk eens onder je eigen naam reageren want dat anonieme gedoe begint me de keel uit te hangen!!

 • Mark

  Ik volg deze discussie al een tijd, maar snap het nog steeds niet. De ene keer gaat het on een referendum over extra krediet, de andere keer lijkt het om het totale plan te gaan. Wat is het nou?

  Los daarvan lijkt het me onwaarschijnlijk dat bij een referendum meer dan 10% van de kiesgerechtigden zou komen stemmen.

  • De Orkaan

   Extra krediet van € 7,7 miljoen is het onderwerp van het referendum, en volgens ons staat ook gewoon in het artikel… “Cultuurcluster-referendum zou moeten gaan over een extra krediet van € 7,7 miljoen voor de bouw van het cluster.”

   • Mark

    Maar waarom gaat de discussie dan overal over of je voor of tegen het cluster bent? In de eerste alinea staat ook hier dat het referendum “zou moeten gaan over 7,7 mln extra krediet”. En ook in een aantal artikelen die ik hier op de orkaan heb teruggelezen wordt dit nogal opengelaten, net als in de commentaren van voorstanders hier en op facebook. Ook het referendumformulier is onduidelijk: een referendum over de definitieve budgetaanvraag. Als de raad de deze budgetaanvraag afkeurt, wat dan? Geen cultuurcluster?

    • De Orkaan

     “zou moeten gaan” het is immers niet zeker dat het doorgaat. Als de budgetaanvraag wordt afgekeurd (maar die beslissing is nog lang niet genomen) en niemand wil het bouwen voor een lagere prijs (en dat is wel zeker) moet er een nieuwe extra kredietaanvraag gedaan worden.

 • CePe

  En ondertussen wordt door de actie de óók hoogst noodzakelijke fietsenstalling op de lange baan geschoven. Nu bij het project inbegrepen, inclusief kosten. Fietsen dan ook maar verspreid stallen in bijvoorbeeld De Fabriek of Bieb Westzijde Zaandam?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *