Ik moest nog lang nadenken over het commentaar dat de heer L. Dirksen vorige week gaf op het artikel over het onderzoek, dat de gemeente Oostzaan start naar de integriteit van voetbalclub OFC.

Hij noemde de relatie politiek-voetbal een gevaarlijke combinatie.

Door Anneke van Dok

Ik moet hem daarin gelijk geven als ik terugdenk aan de incidenten uit het verleden, maar ook aan mijn eigen ervaringen als burgemeester in steden met amateurclubs en betaald voetbal (waaronder Telstar en Ajax). Toch ben ik het niet met hem eens, dat alleen de KNVB het voor het zeggen heeft.

De gevaarlijke lading in de combinatie voetbal- politiek wordt niet veroorzaakt door het spel en zelfs niet door de knikkers die ermee gemoeid zijn. De maatschappelijke waarde van de club, de betrokkenheid van honderden burgers en de inzet van vele vrijwilligers geven menige sportvereniging een streepje voor bij een gemeentebestuur. De positieve houding ten opzichte van voetbal is soms zo dominant, dat creativiteit en vergaande welwillendheid worden toegepast, waar andere verenigingen veel strenger worden behandeld.

Ik herinner me uit elke gemeente waar ik bestuurder was, de discussies over financiële steun, over KNVB- eisen voor de bouwkundige kwaliteit van het stadion, de coulance met betrekking tot het parkeergedrag van voetbalbezoekers en de omvang van de politie-inzet. Wanneer er een vertrouwensbreuk ontstaat, wordt zowel het gemeentebestuur als het bestuur van de vereniging kwetsbaar. In die situatie moeten zaken worden rechtgetrokken, waarin beiden scheef gingen door te veel verstrengeling van belangen en te weinig controle.

Eigenlijk zou een regelmatig onderzoek naar clubs met grote maatschappelijke impact, een normale zaak moeten zijn. Liefst wanneer er nog geen vuiltje aan de lucht is. De KNVB gaat over het spelletje en alle spelregels die daarbij horen. De gemeente dient het algemene belang, waarin de voetbalclub zo’n belangrijke plaats inneemt en waarbij ook de financiële verhouding glashelder moet zijn.

Archieffoto van politie bij OFC-terrein

lees meer van Anneke van Dok 1