Eigenlijk hadden de leerlingen van de nieuwe Techniekcampus op de hoek van de Aris van Broekweg en de Houtveldweg er allang in moeten zitten. Per 1 januari van dit jaar. Maar er is zelfs nog geen schep de grond ingegaan bij het project dat door een lange reeks van tegenvallers, missers en juridische procedures ernstig is vertraagd.

Morgen – woensdag 21 september – staat Zaanstad tegenover de juristen van Bosma en Bronkhorst B.V. die zich blijven verzetten tegen de plannen voor de Techniekcampus (ook wel Zaancampus of Techlands genoemd).

De bouw van de campus is een waar foutenfestival. Tot twee keer toe moest het budget verhoogd worden, Zaanstad had diverse kosten over het hoofd gezien en moest ontwikkelaar CTBO financieel bijstaan.

Omdat Bosma en Bronkhorst zich tegen het bestemmingsplan blijven verzetten en de gang naar de Raad van State hebben gekozen, durft Zaanstad het niet aan de procedure door te zetten.

Het voornaamste bezwaar van Bosma en Bronkhorst is dat woningbouw in het plan niet expliciet wordt uitgesloten, sterker nog: dat woningbouw met enige regelmaat genoemd wordt in de plannen. Wij spraken eerder met Hülya Elmas, de advocate van Bosma en Bronkhorst:

“de bepaling om geen woningbouw toe te laten zou gewoon in de plannen moeten worden opgenomen. Dan is mijn cliënt gerustgesteld. Het kan heel eenvoudig worden opgelost. Ook de directeur Kemkes van Techniekcampus wil wonen uitsluiten”.

Juridisch experiment

Volgens Elmas heeft Zaanstad bij de procedure veel steken laten vallen. Er werd niet of nauwelijks gecommuniceerd met de bedrijven in het gebied, ondanks een toezegging is er geen bijeenkomst met Bosma en Bronkhorst geweest terwijl stukken niet of incompleet werden aangeleverd. De bezwaren leven overigens ook bij andere bedrijven in de omgeving.

Bij de inspraak bij het Zaanstad Beraad in september 2021 zei Elmas:

“Niet duidelijk en helder wordt gezegd: beste ondernemer, het is een bedrijventerrein, u hoeft niet ongerust te zijn en kunt uw bedrijf voortzetten.”

Ook wordt er volgens Elmas een soort van juridisch experiment uitgevoerd door Bestemmingsplan, Milieu Effect Rapportage en de Omgevingsvergunning samen in een coördinatiebesluit te gieten: “dat kan wettelijk, maar dan moet de raad oog hebben voor de belangen van Bosma en Bronkhorst.” Onheilspellend voegde ze daar aan toe; “het lijkt op de Toermalijn en we weten hoe dat is afgelopen.”

Participatie

Over de participatie was ze zeer slecht te spreken:

“U stuurt de stukken niet, u nodigt ons niet uit, stukken worden niet toegankelijk gemaakt. De ‘verbeelding’ (tekening) van de nieuwe plannen is er niet.”

Terwijl het zo eenvoudig is: “U hoeft alleen maar een regel in het plan op te nemen ‘daar gaat geen woningbouw komen’, want met een gemengde bestemming sluit u dat niet uit. Wat heeft woningbouw te zoeken in het bestemmingsplan?”

Tijdens het Zaanstad Beraad in september zei Elmas al waarschijnlijk naar de RvS te stappen. De raad zelf – en verantwoordelijk wethouder Breunesse – waren nogal laconiek over de bezwaren, “mevrouw heeft het niet goed begrepen’ volgens één van de raadsleden in de wandelgangen. Het bestemmingsplan werd dan ook met een ruime meerderheid aangenomen, alleen PVV, POV, SP en DZ waren tegen. Ook Breunesse vond dat Bosma en Bronkhorst alle gelegenheid gehad hadden om hun bezwaren te uiten.

De vraag is waarom Zaanstad de ontwikkeling van het terrein dan niet doorzet. Dat zouden ze wel kunnen, het bestemmingsplan is al goedgekeurd en een beroep bij de RvS heeft geen schorsende werking. Zou de verwijzing naar de ‘Toermalijn’ dan toch een rol spelen?


De openbare zitting van de meervoudige kamer van de Omgevingskamer (Unit R1) van de Afdeling bestuursrechtspraak is op woensdag 21 september 2022 te Den Haag, Kneuterdijk 22, zaal 5. Het gaat tussen Bosma en Bronkhorst B.V. te Zaandam, en is gericht “tegen het besluit van de raad van de gemeente Zaandam van 16 september 2021, waarbij het bestemmingsplan Techniekcampus Zaandam is vastgesteld en/of tegen één of meer op basis van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd voorbereid en genomen uitvoeringsbesluiten van het college van burgemeester en wethouders de gemeente Zaanstad.”

Na de zitting zal het nog maanden duren totdat de uitspraak er is. Alles wijst erop dat er intussen niet gebouwd gaat worden.


Lees/kijk hier: