Elektrotechnisch installatiebedrijf Bosma en Bronkhorst, de buren van de Techniekcampus (Zaancampus) die op de hoek van de Aris van Broekweg en de Houtveldweg moet komen, maken bezwaar tegen het plan.

Bosma en Bronkhorst is bang dat de bouw de huidige bedrijfsvoering en de toekomstige uitbreidingen zal bedreigen en wil dat hun huidige milieurechten overeind blijven en dat er geen woningbouw in het gebied komt.

Concrete problemen betreffen mogelijke geuroverlast, volgens Bosma en Bronkhorst is de plek van de nieuwe school strijdig met de richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Bedrijven in de omgeving hebben blijkens de brief aan de gemeente al eerder bezwaar ingediend via een:

“brief van 23 januari 2020 van diverse bedrijven die op het bedrijventerrein zijn gevestigd. Deze brief is door uw gemeente onbeantwoord gelaten. De zorgen die onder de ondernemers leeft, zijn niet weggenomen.”

Woningbouw

B&B is bevreesd dat de nieuwe plannen woningbouw aan de Aris van Broekweg mogelijk maken, ook dat zal hun bedrijfsvoering beperken stellen ze. Die niet beantwoorde brief aan B&W van Zaanstad ging met name om het plan om ‘op korte termijn’ woningbouw te realiseren op de Aris van Broekweg. Dat viel verkeerd bij de bedrijven aldaar (“een ontwikkeling welke als zeer ongewenst wordt gezien”). Er was wel een voorlichtingsavond door de gemeente georganiseerd, maar:

“van enig overleg over de thans op tafel liggende schetsen is geen sprake geweest. Op de avond zelf lagen de plannen al getekend en wel op tafel.”

Bij Samlex Europe, Bosma en Bronkhorst, Bouwbedrijf Daan Plekker en Machinefabriek K. van Nek “leeft sterk het idee dat de gemeente niet op de hoogte is van de hier gevestigde bedrijvigheid, de werkzaamheden die ter plaatse worden uitgevoerd, de ontwikkelingen die worden bedacht en dat de impact hiervan op een woonomgeving sterk wordt onderschat.”

Niet openbaar

Zaanstad heeft alvast wel een soort van woningbouw toegestaan op de Aris van Broekweg, op nrs. 4A en 8A wordt ‘short stay‘ toegestaan (na een jarenlange juridische strijd). Wat dat precies inhoudt is overigens onduidelijk.

De plannen hebben al eerder averij opgelopen. De ontwikkelaar had kosten over het hoofd gezien die Zaanstad toen beloofde deels te betalen en bovendien had men geen rekening gehouden met bezwaren van de exploitant van autowas-boxen. Daarmee moest ‘geschikt’ worden. Nu heeft het er alle schijn van dat het voor de derde keer duurder wordt.

Zaanstad heeft het bezwaar niet openbaar gemaakt – en stelt voor B&W het af te laten handelen. Waarom dit geheim wordt gehouden is onduidelijk, voor bedrijven geldt immers geen privacybescherming, en ook lijken er geen andere gronden voor geheimhouding te bestaan.

Bosma en Bronkhorst laten zich vertegenwoordigen door het Zaandamse advocatenkantoor Elmas.

Lees hier ons ZaanCampus-dossier.