Bij ROSA begint het geduld over de bouwplannen voor de Hemmes op te raken. Uiterlijk begin 2021 moet daar gebouwd worden volgens Zaanstad.

In oktober zou de raad op de hoogte gebracht worden over de gesprekken met de Hemmesgroep. ROSA: “het is december. Waar blijven de stukken?”

In juni van dit jaar werd De Hemmes toegevoegd aan de 15 grote woningbouwprojecten die binnen drie jaar van start moeten gaan in Zaanstad.

In maart had de raad al een motie aangenomen over duurzaam bouwen op De Hemmes. Het wijkje zou zelfvoorzienend en klimaat-neutraal worden, met o.a. drie windmolens. Het deel dat in handen is van Zaanstad zou snel bouwrijp worden gemaakt.

ROSA wil niet alleen weten of het opschiet (en waarom er niks bekend gemaakt wordt) maar ook welke kosten tot nu toe gemaakt zijn bij de ontwikkeling van De Hemmes.

€ 200.000 subsidie

Als het allemaal niet lukt stelt ROSA dat er minimaal ’tijdelijke, verplaatsbare woningen’ zouden moeten komen. ‘Klaine Hoisies’ is een andere onderdeel dat beloofd is in het coalitieakkoord en waarvan nog weinig concreets is te zien.

In 2015 heeft de Stichting Hemmes Groep te horen gekregen dat ze een subsidie van maximaal € 200.000 mochten aanvragen om een windmolen op De Hemmes te zetten. Die subsidie had voor 1 oktober 2018 aangevraagd moeten worden en dan had die molen ook moeten werken. Dat is dus niet gelukt.

Op 23 november – dus bijna twee maanden na het verlopen van de deadline – vraagt de stichting om die deadline tot 1 januari 2022 te verlengen zodat ze in de komende drie jaar die molen kunnen bouwen.