Zaanstad heeft donderdag 1 februari de omgevingsvergunning voor de kap en herplant van 153 bomen aan de Fortuinweg gepubliceerd. Tot 15 maart kan daar bezwaar tegen worden aangetekend.

Omdat 15 maart ook de eerste dag van het broedseizoen is, zal het daadwerkelijke kappen pas na 1 juli kunnen beginnen. Opnieuw uitstel voor het nieuwe Kraaien-terrein in Rooswijk dus.

De vergunning was al eerder gepubliceerd, maar toen was de gemeente bij de aanvraag van de vergunning vergeten om ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming aan te vragen. Daarom moest de hele procedure opnieuw.

Aanvankelijk werd de opening voor het voorjaar van 2018 voorzien. Maar in april 2017 werd duidelijk dat ecologisch onderzoek voor een half jaar uitstel zorgde: najaar 2018 dus.

Eind juli 2017 werd opnieuw uitstel aangekondigd. De Kraaien zouden begin 2019 het nieuwe complex kunnen betrekken. De planning was dat het clubhuis en de eerste twee velden af zouden zijn. Het derde veld zou na de zomer van 2019 bespeeld kunnen worden. Of dat gehaald wordt valt dus te betwijfelen.