Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad heeft meer gebruik gemaakt van de dienstauto naar ‘niet-ambstgebonden nevenfuncties’ dan is toegestaan. Hij krijgt daarom een naheffing. 

Wethouder Stephanie Onclin informeerde daarover vandaag de raad. 

De overschrijding kwam aan het licht toen de burgemeester zelf bij de gemeentesecretaris informeerde of hij volgens de regels handelde. Uit het onderzoek dat daarop volgde bleek dat niet alles recht loopt. 

De overschrijding bestaat niet uit privé-ritjes. Van 91% van de ritten was te achterhalen wat de bestemming was. Daaruit bleek dat het ging om ritten naar bijeenkomsten voor functies die Hamming heeft naast zijn burgemeesterschap. Hij is onder meer voorzitter van de Richard Krajicek Foundation, Voorzitter Raad van Toezicht van Movisie, Lid van het bestuur van Bouwfonds Cultuurfonds en Lid van de Raad van Advies van het UWV WERKbedrijf. 

Zowel Covid als de oorlog in Oekraïne zouden een rol hebben gespeeld in de overschrijding:

“Juist in die aaneensluitende periode was het voor iedereen duidelijk dat er grote zorgen waren waarvoor alle burgemeesters crisisbevoegdheden kregen toebedeeld en had het bewaken van de maximale kilometers voor niemand de hoogste prioriteit.”

Voor een deel van de overschrijding heeft de burgemeester toestemming gevraagd en gekregen: 

“..het aandeel van de burgemeester inzake de naheffing wordt geraamd op € 13.000 en dat voor circa € 44.000 expliciet toestemming was gegeven waardoor dit voor rekening van de gemeente dient te komen.” 

Wat de burgemeester precies terug moet betalen, wordt momenteel berekend.