Zaanstad stelde in het najaar van 2020 een verbod in om gevaarlijke voorwerpen, zoals messen en slagwapen, in de openbare ruimte bij je te dragen”. In 2021 werd het verbod met 2 jaar verlengd. Burgemeester Hamming heeft het verbod opnieuw met 2 jaar verlengd.

Het bezit en gebruik van gevaarlijke voorwerpen en vooral het bezit van messen, blijft een probleem in Zaanstad. Vanaf november 2021 tot nu registreerde de politie 316 geweldsincidenten, waarbij (niet strafbare) wapens of gevaarlijke voorwerpen in het spel waren. In deze periode zijn er in totaal bij 17 personen, waarvan 4 minderjarig, gevaarlijke voorwerpen aangetroffen. Aan al deze 17 personen is een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van het verbod op gevaarlijke voorwerpen dat is vastgelegd in artikel 2:19b Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Verder is er ook nog twee keer overgegaan tot invordering van de dwangsom die is opgelegd aan één van de zeventien overtreders.

Het college wil elke mogelijkheid aangrijpen om de straten van Zaanstad veiliger te maken en
het aantal incidenten met wapens te verminderen. Volgens Burgemeester Jan Hamming is het belangrijk om een norm te stellen voor een gemeente waar iedereen veilig over straat kan:

“Die norm is dat wapens verboden zijn, in welke vorm dan ook. Daar begint het bij. Dat wij als gemeenschap zeggen, het is niet normaal om een wapen bij je te dragen. Doe je dat toch en word je gepakt, dan staat daar een behoorlijke straf tegenover.”

Preventief handelen en stevig optreden tegen overtredingen

Het messenverbod geldt ook voor messen die niet vallen onder de Wet Wapens en Munitie. De politie kan optreden en de voorwerpen in beslag nemen. Daarnaast kan er een bestuurlijke dwangsom van € 2.500 worden opgelegd. Het verbod op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) betekent overigens niet dat de politie spontaan op inwoners kan afstappen om te vragen of ze in het bezit zijn van een gevaarlijk voorwerp. De politie mag ingrijpen als de situatie daar aanleiding voor is. Dat kan bijvoorbeeld als iemand met een gevaarlijk voorwerp de openbare orde of veiligheid in gevaar brengt of dreigt te brengen.

Ook mag de politie preventief fouilleren in de aangewezen veiligheidsrisicogebieden. De aangewezen veiligheidsgebieden om preventief te fouilleren zijn Centrum Zaandam, Poelenburg, de Burgemeestersbuurt en de Rosmolenbuurt. 

Eerder schreven we:

Tekst: De Orkaan Redactie, bron: Raadsinformatiebrief Gemeente Zaanstad, foto: archief De Orkaan