Buurtbewoners: ‘Zonsondergang voor de Krommenieër Woudpolder?’

Morgen, donderdag 4 juli liggen de plannen voor het fietspad langs de Haansloot in Krommenie tussen 19:00 en 20:30 uur ter inzage bij De Pelikaan aan de Kervelstraat in Krommenie.

Wij schreven eerder over het omstreden fietspad, en we ontvingen zojuist mail van bezorgde buurtbewonders. 

De tekst plaatsen we 1:1.

Buurtbewoners: Zonsondergang voor de Krommenieër Woudpolder?

Sinds enige jaren overweegt gemeente Zaanstad de aanleg van een fietspad door de Krommenieër Woudpolder. Hoewel er, sinds 2014, wisselende informatie over het traject, de vorm en de kosten verstrekt is, lijkt het plan in te houden dat er ten noorden van de Haansloot een fietspad van de Rosariumlaan naar de Westdijk getrokken wordt. Op die manier wordt het veenweidegebied, tussen de Haansloot en Krommeniedijk, verder aangetast. Het ontwerp van het voorgenomen fietspad wordt donderdag 4 juli aan de bewoners getoond tijdens een inloopbijeenkomst in buurtcentrum De Pelikaan in Krommenie.

In de uitnodiging van de gemeente Zaanstad (dd. 21 juni 2019) om deze inloopavond te bezoeken wekt de projectleider de indruk dat het fietspad door de Woudpolder het laatste ontbrekende stukje is van een uitgebreid netwerk van fietsroutes door de gemeente. Hij laat onvermeld dat fietsers die vanuit Zaandam richting Uitgeest fietsen verschillende risicovolle plaatsen passeren voordat ze de Rosariumlaan oversteken naar het aan-te-leggen fietspad. Ook het bestaan van de alternatieve fietsroutes naar Uitgeest blijft buiten beschouwing. De projectleider suggereert verder dat het natuurlijke karakter van de Woudpolder behouden blijft en dat geluidsoverlast voor de bewoners beperkt blijft.

De meest opvallende suggestie is dat op meerdere momenten met de bewoners over de plannen is gesproken. Tijdens die besprekingen zou een aantal bewoners bezwaren tegen de plannen geuit hebben terwijl de voorstanders aangegeven zouden hebben het fietspad als prima toevoeging te verwelkomen. Anders dan de projectleider voorstelt, is er een beperkt aantal informatie- en inloopbijeenkomsten geweest. Zoals gezegd ontbraken daarbij de definitieve plannen over het traject, de vorm en de kosten van het fietspad. Tijdens die bijeenkomsten werden de bezwaren van omwonenden duidelijk. Wie informeel met buurtbewoners spreekt, achterhaalt ook moeiteloos hoeveel bezwaren er tegen het fietspadplan leven. Die bezwaren worden door milieuorganisaties en vogelbeschermers gedeeld.

De gemeenteraad en B&W staan, kortom, voor de keuze om de bezwaren van lokale bewoners te negeren, een rest van het veenweidegebied op te offeren en de zonsondergang over de Woudpolder te bezegelen. Het alternatief is dat de gemeentebestuurders luisteren naar de bevolking die ze vertegenwoordigen.

Namens de bezorgde buurtbewoners,

Contactpersoon Kees Langewis

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Jan Postma

    Dag Cees.
    Heel veel succes bij het voorkomen van de realisatie van het fietspad langs de Haansloot. Hier zit niemand op te wachten. De tegenargumenten zijn vele malen steekhoudende dat de pro’s.
    Ik wens je heel veel succes bij je poging dit plan van tafel te krijgen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *