De Orkaan vs. RTV Zaanstreek, 4e ronde: besluit in Raad Zaanstad

Deze maand moet een besluit vallen over de keuze tussen De Orkaan en RTV Zaanstreek voor de lokale zendmachtiging 2021-2026.

Vanavond neemt de raad van Zaanstad een besluit, op 21 september gebeurt dat in Wormerland.

Bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn nog niet voor publiek toegankelijk maar online meekijken kan vanaf 19.00.

Dinsdag 7 september werd in het Zaanstad Beraad gesproken met de commissie van deskundigen. Donderdag 9 september kwam het in het Zaanstad Beraad, daar werd een amendement aangekondigd om de zendmachtiging aan De Orkaan te gunnen omdat hun plannen meer vertrouwen gaven voor een professionele journalistieke en financieel gezonde organisatie. Dat amendement heeft gezelschap gekregen van een motie waarin aandacht voor de vrijwilligers van RTV Zaanstreek wordt gevraagd. Op 14 september werd in Wormerland over de aanvraag gesproken, ook daar werd een amendement aangekondigd waarin voor De Orkaan werd gekozen.

Het oordeel van de commissie van deskundigen is hier te downloaden.

De keuze uitstellen is volgens De Orkaan zinloos. Zonder substantiële en structurele verhoging van de subsidie is een professionele journalistieke omroep die een nieuwssite en een volwaardige radio- en tv-zender in de lucht houdt uitgesloten. Ook hebben De Orkaan en RTV Zaan al uitgebreid met elkaar gesproken en kwamen niet tot een gezamenlijke aanvraag.

Lees ook:

Motie DZ

Jos Kerkhoven van DZ heeft een amendement ingediend waarbij hij toch om uitstel vraagt. Kerkhoven zou “graag een nieuw en open proces” zien en daarom uitstel bij het Commissariaat voor de Media vragen:

“Daardoor zouden wat ons betreft ook ‘nieuwe spelers op de markt’ zoals zaanstad.nieuws.nl in de gelegenheid worden gesteld om een aanvraag in te dienen, op basis van een begroting van €300.000.”

Dat kan dus niet. De procedure was overigens al volkomen open, tot 7 november 2020 konden gegadigden een aanvraag indienen. RTV Zaanstreek en De Orkaan hebben dat gedaan. Het is uitgesloten dat het CvdM de procedure opnieuw begint.

Waar die € 300.000 vandaan moet komen is onduidelijk. Volgens Kerkhoven moet Zaanstad dat ‘fourneren’. Hij zou daarbij de verwachte ‘frictiekosten’ van € 150.000 willen inzetten. Maar die frictiekosten zijn incidenteel, terwijl de € 300.000 structureel zijn, dat lukt dus niet. Bovendien dekken ze niet het tekort en is het ook nog eens zo dat die frictiekosten (waar Zaanstad ook nog geen dekking voor heeft) in de praktijk aanzienlijk lager zullen uitvallen.

Kerkhoven wil toch een fusie, waarbij de beide stichtingen (RTV Zaanstreek en De Orkaan) onder een nieuwe ‘holding’ gaan vallen maar verder zelfstandig zouden kunnen functioneren. B&W van Zaanstad wordt via een motie opgeroepen zoiets in gang te zetten.

Actie RTVZ

RTV Zaanstreek is eind vorige week in actie gekomen: vrijwilligers en kijkers/luisteraars wordt opgeroepen een brief aan de gemeenteraad te schrijven waarin gevraagd wordt RTV Zaanstreek voort te laten bestaan. Tot dusver zijn er 27 brieven binnengekomen. Ook is een online petitie ‘Laat RTV Zaanstreek niet verdwijnen’ gestart. Die is tot dusver door 317 mensen ondertekend.

Volgens RTV Zaanstreek “dreigen hele groeperingen uitgesloten te worden om van het Zaanse nieuws op de hoogte te blijven”. De commissie van deskundigen zou daarover ‘onjuiste informatie’ met de raad hebben gedeeld. Als ‘bewijs’ worden CBS-cijfers gebruikt waaruit blijkt dat ‘slechts’ 96 procent van de Nederlanders over internet beschikt en dat ‘slechts’ 76 procent online nieuws bekijkt. Zelfs van de oudste groep (75+) is 76 procent online. Zijn de mensen die niet online zijn stevige gebruikers van lokale radio en tv? Dat weten we natuurlijk niet. Maar die 96 (online) en 76 procent (nieuws) vinden wij bij De Orkaan heel hoog, dat is onze doelgroep. En die groeit nog steeds. Het wordt nooit 100 procent, je hebt veel laaggeletterden, die proberen we via KortZaans te bereiken, mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, digibeten, principiële nieuwsmijders etc.

Ook schreef het bestuur een brief aan de raad van Zaanstad.

Hoe zit het met het bereik van De Orkaan en RTV Zaanstreek? Hier het gezamenlijke document van beide media (uit het beleidsplan van de fusieomroep die niet doorging). Het bereik van de radio- en tv-zenders van RTV Zaanstreek is hier te vinden.

Op het Raadsinformatiesysteem is ook een anonieme brief van iemand te vinden die twijfelt aan de de cijfers van De Orkaan, “Ik ken persoonlijk heel veel mensen die de Orkaan niet eens kennen of er niks mee hebben” en dat “zowat de hele Zaanse populatie die kan lezen en schrijven in het Nederlands maandelijks de Orkaan bezoekt” geloof hij ook niet (klopt, dat schrijven we ook niet). Volgens hem bestaat ons bezoek grotendeels uit “spiders en bots die het web afromen” (afromen?) en suffen mensen helemaal niet naar De Orkaan (suffen?). En zo gaat het nog een tijdje door. Leuk detail: de cijfers waar hij zo tegen ageert komen gewoon uit een document dat RTV Zaanstreek en De Orkaan begin dit jaar samen maakten over het bereik, en die cijfers kloppen gewoon.

Nog meer cijfers, van onze sociale media, op Twitter zijn we veruit de grootste bij de Zaanse nieuwsaanbieders, bij Facebook is alleen Je Bent een Zaankanters als… groter, Jan Hamming en Songül Mutluer hebben iets meer volgers op Instagram, bij bij Linkedin zijn we pas begonnen, YouTube zijn we nr. in Zaanstreek en niemand anders heeft een nieuwsbrief.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *