Dit wordt het nieuws in 2023 (#4): meer vluchtelingen

In 2023 zullen op verschillende plekken in de Zaanstreek opvanglocaties voor vluchtelingen in gebruik worden genomen. Het gaat om tijdelijke bouw (containerwoningen in Assendelft en Wormer), opvang op een cruiseschip (Zeehaven, Zaandam) en het tijdelijk gebruik van het oude UWV-gebouw aan het Rustenburg in Zaandam.

Het gaat om vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers, in totaal zal dat naar schatting om zo’n 1.200 mensen gaan. Niet alle locaties staan al vast.

In Zaanstad waren er op 1 december 575 vluchtelingen uit Oekraïne ingeschreven. In Oostzaan ging het om 35 mensen, in Wormerland om 111. In Zaanstad zijn nu opvangplekken op de twee riviercruiseschepen aan de Havenstraat (ruim 250 vluchtelingen) opgevangen en in de oude school van Et Buut (bijna 50). Daarnaast is er een kleine opvang in Wormerveer (7 mensen). In Wormerland zijn woningen in de Gele Lisstraat geschikt gemaakt voor opvang, in Oostzaan zijn vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in een hotel en een B&B. Ook worden vluchtelingen opgevangen door particulieren.

Op twee boten in de Isaac Baarthaven (Zaandam) worden nu 650 asielzoekers opgevangen.

In 2023 zullen daar zo’n 1.200 vluchtelingen en asielzoekers bijkomen, In Zaanstad en Wormerland zijn concrete plannen:

  1. Assendelft (Saendelft): 100 containers waarin zo’n 64 tijdelijke woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne moeten komen aan de Noorderveenweg. De verwachting is dat eind maart/begin april de eerste bewoners erin trekken. Het plan is de woningen na drie jaar voor andere groepen (jongeren, spoedzoekers, asielzoekers met verblijfsvergunning) toe te kennen; voor die groep worden nog eens 92 units bijgebouwd. ‘Tijdelijk’ betekent waarschijnlijk 10 jaar. 
  2. Zaanstad gaat onderzoeken of het haalbaar is riviercruiseschepen aan de Gerrit Bolkade in Zaandam te leggen voor de opvang van 600 vluchtelingen voor ongeveer twee jaar. Dat zou of om Oekraïners of om asielzoekers gaan.
  3. Rustenburg, Zaandam: in het voormalige UWV-gebouw (Saendenborch) worden tijdelijk 450 vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest. Tijdelijk betekent hier 2 tot 3 jaar.
  4. Poelweg, Wormer: eerst 32 woonunits (21 wooneenheden) voor vluchtelingen uit Oekraïne. De woonunits worden begin maart 2023 geleverd. Daarnaast wil Wormerland ook zo’n 40 units (29 wooneenheden) voor spoedzoekers en statushouders plaatsen. Die moeten in het najaar van 2023 klaar zijn. Tijdelijk betekent maximaal 10 jaar.

Foto: locatie aan de Poelweg in Wormer (Bart van der Laan).

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *