Eind augustus nieuwe coalitiebesprekingen

Eentje erbij en eentje eraf. Dat is zo ongeveer de stand na de tweede ronde verkennende coalitiebesprekingen in Zaanstad.

Met DZ zou eerst niet worden gepraat omdat die geen interesse zouden hebben. Dat was een misverstand. Met DZ is nu wel gesproken en die blijven in de race. De Partij van de Dieren is afgehaakt, maar hun punten worden ‘meegenomen’.

De huidige coalitiepartijen, PvdA, ROSA, D66, CDA en ChristenUnie, hebben maandag 15 en woensdag 17 juli opnieuw gesprekken gevoerd. Ook met DZ: “De conclusie van zowel de huidige coalitiepartijen als DZ is, dat dit gesprek goed is verlopen en we met elkaar verder willen spreken.”

Met DENK is het niet gelukt om een vervolggesprek te voeren. Met DNK en DZ wordt in de week van maandag 26 augustus gesproken. Met de PvdD is de coalitie voorlopig uitgepraat:

“wij zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de PvdD niet verder deelneemt aan de gesprekken om tot een coalitie te komen. Wel hebben zij duidelijk aangegeven welke punten voor hen belangrijk zijn om te realiseren in deze raadsperiode.”

Deze punten worden meegenomen in de vervolggesprekken.

“De uitkomst van die gesprekken bespreken we met de PvdD om na te gaan wat de mate van realisatie van de wensen van de Partij voor de Dieren betekent voor hun steun aan de coalitie.”

Met SP, GroenLinks en VVD zijn de verkennende gesprekken afgerond. In september wordt verder met deze partijen gesproken. De vervolggesprekken met Denk en DZ zijn bedoeld om te kijken of zij ook aansluiten in de informatie- en formatiefase.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *