‘Gesprek met Stad’: concrete vragen versus goede bedoelingen (filmpje)

Gisteravond trapte het nieuwe college af met de eerste aflevering van vijf ‘gesprekken met de stad’. 150 dagen gaan de nieuwe wethouders in gesprek met inwoners over het coalitieakkoord (en daarna praten ze gewoon verder beloofden ze).

Een echt gesprek wilde het maar moeilijk worden, zes van de zeven wethouders traden op. Veel beleidsvoornemens, goede bedoelingen, heroverwegingen, uitdagingen, kansen en in-gesprek-blijven. Maar weinig concrete antwoorden.

Concrete vragen waren er overigens wel:

 • Wat gaat het college doen aan de fijnstof-problematiek?
 • Waarom krijgen Zaanse leraren geen huis-garantie en € 5000 extra voor scholing zoals in Amsterdam?
 • Wat gaan we doen aan de groeiende geluidsoverlast van Schiphol die bewoners van Assendelft ondervinden?
 • Waarom wordt de blauwe zone in Krommenie niet uitgebreid?
 • Kunnen oudere bewoners blijven wonen in hun woonplaats?
 • Gaat er gebouwd worden op volkstuinen?
 • Gaat er nu eindelijk wat concreets gebeuren met Poelenburg?
 • Waarom mislukken die klimaat-neutraal-doelen van Zaanstad?
 • Hoe gaat de wethouder uitleggen dat er geen 30 km zone in de Westzijde komt?
 • Wat is de uitkomst van de gesprekken tussen Zaanstad en de NS over de invulling van de cultuurcluster-plek?

Weinig concrete antwoorden. Wel een paar:

 • Zaanstad gaat niet zoals Amsterdam leraren binnenhalen met extra geld en een huisgarantie
 • Bouwen op volkstuinen wordt niet bij voorbaat uitgesloten (wethouder Slegers: “we gaan proberen niet in het groen te bouwen”, wethouder Mutluer: “We zijn niet bouwgeil genoeg”)
 • De 50-km-beslissing voor de Westzijde (en dus geen 30) wordt ‘heroverwogen’ en opnieuw aan de raad aangeboden
 • Over de gesprekken met de NS wil kersverse wethouder Krieger “niks zeggen”, kersvers-collega en partijgenoot Ram wil wel zeggen dat die gesprekken er zijn maar niks over de inhoud kwijt.

Het was overigens vooral een feestje van de coalitie. VVD-, PvdA, D66, ROSA-, CU- en CDA-raadsleden waren massaal opgekomen. DZ, POV, SP, PvdD zagen we niet, terwijl we ook DENK en PVV tussen de bitterballen gemist hebben (denken we).

Vier nieuwe gesprekken zijn gepland in september op:
5 september  –  themasessie ‘Prettig Wonen’
12 september –  themasessie ‘Welvarende Stad’
18 september –  themasessie ‘Gezond Leven’
26 september –  themasessie ‘Duurzaam en Groen’

 

Deel dit artikel:

8 reacties

 • Jaap de Jong

  Elk initiatief om de afstand tussen het bestuur en de burgers van de stad te verkleinen, verdient een pluim en een kans. Dat is de verdienste van het Gesprek met de stad in Taets, hoe voorspelbaar het verloop ook is geweest. Het is natuurlijk makkelijk om naar het bestuur te kijken als het om het overbruggen van deze kloof gaat.
  Een berichtje op de facebookpagina Alles in Krommenie over de benoeming van Rita Noordzij tot wijkwethouder voor Krommenie, leverde – kuis vertaald – als reactie op dat het ze in Zaandam geen donder interesseert wat er in de wijk Krommenie Oost gebeurt. Op de suggesties om de benoeming te benutten als kans om de wethouder uit te nodigen voor een kennismakingsbezoek aan de wijk en daar de visie van de bewoners te presenteren, reageerde de Krommenieër met de constatering dat hij daar geen vertrouwen in heeft. Een politieke vertaling van de andere kant op kijken. ‘Er is nog nooit iemand sinds 1974 geweest die geluisterd heeft. Er is alleen maar gegraaid in Krommenie, Assendelft en Westzaan. Er is nog nooit iets voor teruggekomen. Wat moeten wij met nieuwe betweters?’
  Politici zullen deze variant van het Poelenburgsyndroom en deze vorm van reageren vanuit hardnekkige vooroordelen en onverzoenlijke weerstand een uitdaging noemen, omdat ze er geen goed raad mee weten. Het is wel een mooie toetssteen om te beoordelen of het nieuwe college erin slaagt het voornemen waar te maken om het allemaal anders en beter te doen.

 • Harm Jan Egberts

  Alleen maar gegraaid in Krommenie? De NS bouwde een nieuw station maar wilde geen overkapping betalen. Die kwam voor rekening van de gemeente. Twee prachtige nieuwe scholen (Trias en Bertrand Russell-college). Nieuwe woningen en supermarkt met een parkeergarage. Nieuwe rioleringen en bestrating in Rosarium en Zuiderham. En, als klap op de vuurpijl een prachtig gloednieuw zwembad van 12,5 miljoen euro! Hoezo Krommenie wordt vergeten. Dat eeuwige gezanik! Groet, een tevreden Krommeniër.

 • Was er ook niemand van GL (Groenlinks)?

 • jan de bruin

  En Harm Jan, wat is het los van een verplichte investering in het bibliotheek aanbod verder op cultureel gebied gedaan in het noorden van Zaanstad?

  • Harm Jan Egberts

   Ik reageerde op het boze vermoeden dat Krommeniërs in het algemeen achtergesteld worden ten opzichte van Zaandam. Het leven bestaat uit meer dan alleen het cultuuraanbod.

 • Evert Hartog

  Per motie heeft de SP het college dit opgedragen: Te onderzoeken hoe diverse locaties in Zaanstad-Noord voor activiteiten, ontmoeting en cultureel aanbod te reaiseren of te ondersteunen om van die die er nu nog zijn de toekomst te garanderen. Motie is aangenomen. De SP doet het, nu de VVD nog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *