Zaanstad kan niet tegelijkertijd de ‘gloppen’ (open plekken) aan de Oostzijde in Zaandam “van grote waarde” vinden en het Kleine Glop toch bestemmen voor horeca en een bouw van een steiger.

Om te voorkomen dat er gebouwd wordt op het Kleine Glop, heeft de Stichting Vrienden van het Glop nu een officiële zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan.

Hun voornaamste argument is dat Zaanstad zelf in 2020 visiedocument ‘De identiteit van Zaanstad: Linten, Dijken en
Paden’ heeft vastgesteld waarin staat:

“Aan de Oostzijde liggen het Grote Glop en het Kleine Glop. Deze open stukken in een lintbebouwing zijn langs de Zaan zeldzaam en daarom van grote waarde.”

Vanuit deze visie moet het Kleine Glop (ten noorden van de Bernhardbrug) niet bebouwd worden volgens de Stichting:

“behouden van het kleine glop in zijn huidige groene, ononderbroken vorm, is de enige zuivere manier om het kleine glop als Zaans cultuurhistorisch erfgoed te bewaren.”

In de laatste versie van het ‘ontwerpbestemmingsplan Hofwijk Noord fase 1’ is de horeca verplaatst naar de andere zijde van de Oostzijde maar volgens de Stichting is dat nog steeds te dichtbij het Kleine Glop “waardoor de aan horeca verwante rumoer en overlast resulteert in de ongewenste aantasting van de kwetsbare natuurkwaliteit van het Kleine Glop.”

De petitie waarin gepleit werd voor behoud van het Kleine Glop werd ruim 600 keer ondertekend. Zaans Erfgoed heeft de stichting steun betuigt. Historisch Zaandam deelt niet alle onderdelen van onze zienswijze maar deelt onze visie dat het glop open moet blijven.

Lees ook: Petitie: Red het Kleine Glop! 250 keer ondertekend

Voorgestelde wijzigingen door de Stichting