Fototijdreis: Schaatsen op het Grote Glop

De tijd staat niet stil. Er wordt gebouwd en gesloopt, straten verdwijnen, nieuwe wijken verrijzen. Winkels gaan weg, bedrijven sluiten en natuur wordt opgeofferd om plaats te maken voor nieuwbouw, stadsvernieuwing en bedrijventerreinen. De Zaanstreek is de afgelopen decennia – soms zelfs onherkenbaar – veranderd. De Orkaan brengt die verandering in beeld. Op één plek die in het verleden op […]

» Lees meer

Glop-vrienden: bestemmingsplan Hofwijk tast erfgoed aan

Zaanstad kan niet tegelijkertijd de ‘gloppen’ (open plekken) aan de Oostzijde in Zaandam “van grote waarde” vinden en het Kleine Glop toch bestemmen voor horeca en een bouw van een steiger. Om te voorkomen dat er gebouwd wordt op het Kleine Glop, heeft de Stichting Vrienden van het Glop nu een officiële zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan. Hun voornaamste argument […]

» Lees meer

Petitie: Red het Kleine Glop! 250 keer ondertekend

Buurtbewoners uit de Hofwijk in Zaandam vinden dat een stuk open doorkijk naar de Zaan aan de Oostzijde (het ‘Kleine Glop’), niet opgeofferd moet worden aan een horecaterras en een aanlegsteiger: “Het is doodzonde als een stukje natuur in Zaandam op deze manier verloren gaat.” De petitie waarin gepleit wordt voor het behoud van het glop is inmiddels 250 keer […]

» Lees meer

Stichting strijdt voor behoud van het Zaanse glop

Dinsdag schreven we over ‘Kan aan de Zaan’ aan de Oostzijde in Zaandam. Er zijn daar zo’n 750 woningen gepland, en volgens Zaanstad komt er veel groen langs de Zaan en de doorgaande fietsroute. Op het artikel kregen wij een reactie van Nora Rodenburg. Zij wees ons op Stichting Vrienden van het Zaanse Glop. Deze stichting werd opgericht om de […]

» Lees meer