Grutto’s in de Kalverpolder

Broedseizoen voor de weidevogels, en dus ook voor de nationale trots de grutto. Fotograaf Larry Kef legde deze week een enorme zwerm grutto’s vast aan het eind van de Kalverringdijk.

‘Uit betrouwbare bron’ hoorde Kef dat het er afgelopen zondag een kleine 1000 stuks waren. De grutto’s stegen massaal op toen ze een slechtvalk zagen.

We kwamen Larry tegen bij het vogelkijkhek waar dagelijks vogelaars en fotografen, vaak gewapend met telelens en verrekijker, de vogels op het drassige land bekijken.

(Bijna 1000 in de Kalverpolder lijkt prima, maar de grutto is wel een ernstig bedreigde vogelsoort en staat op de Rode Lijst van de rijksoverheid, goed beschermen dus!)

Larry maakte later in de week nog meer foto’s van de groep (zie onder) en kon zondag ook nog een paar ‘bijvangsten’ scoren: vliegende wintertalingen, een lepelaar, een zilverreiger en een aalscholver.

Kef, geboren in Zaandam maar al jaren woonachtig in Wormer, ziet op één dag meer dan wij in 10 jaar. Zijn Facebook-pagina is een geweldige bron met prachtige (Zaanse) vogelfoto’s, recent ook nog een roerdomp en baltsende futen.

We zetten, uiteraard met toestemming van Larry, een paar foto’s op De Orkaan (klik voor grotere foto’s). Het is dus paartijd…

larry kef gruttos kalverpolder 2

larry kef gruttos kalverpolder 3

larry kef gruttos kalverpolder

Bonus: futen en roerdomp

larry kef futen

Baltsende futen

larry kef roerdomp

Roerdomp in het riet

Foto’s: Larry Kef

Deel dit artikel:

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *