In november 2017 werd Villa Westerweide (ook bekend als Villa Verkade of Verkadevilla) aan de Provincialeweg 220 in Zaandam ‘vooraangewezen’ als gemeentelijk monument.

Dit betekent dat er onderzoek naar de monumentale waarde van het pand wordt gedaan. In 2015 werd het gerenoveerd.

Wij zijn geen expert, maar menen vooruitlopend op het onderzoek te kunnen beweren dat de villa uit 1939 waardevol is voor de Zaankanters. Vertroetelen en bewaren luidt ons advies.

Vanmorgen namen we een kijkje, en wat we zagen maakte ons wat ongerust. De kelder staat onder water en de bewoners zijn verdwenen:

Bij navraag bleek de gemeente op de hoogte van het probleem:

‘Door ophoging grond van de Overtuinen is het water in de villa gaan stijgen en is er een wateroverlast. Onderzocht wordt hoe dat water weer naar beneden gebracht kan worden, pompen is niet afdoende.’

De tijdelijke bewoners – via anti-kraak-verhuurder Camelot-, moesten er direct uit omdat het water en vocht zorgde voor een  ‘groot probleem met elektriciteit’. Voor hen zijn de eerste hotelkosten betaald en Camelot zoekt alternatieve woonruimte.

Het pand is voorbeschermd, dit betekent dat het momenteel een juridische status als monument heeft. De villa is onderdeel van plan Overtuinen en wordt behouden.

UPDATE: de  gemeente Zaanstad verwacht dat het onderzoek in 2e kwartaal van dit jaar is afgerond. Om dse wateroverlast op te lossen wordt nu eerst (hemelwater)afvoer hersteld. Daarna wordt drainage aangesloten en kelder leeggepompt. De verwachting is dat dit binnen 2 weken is gerealiseerd.