Deze dagen valt de ‘Aanslag Gemeentebelastingen 2021’ in de brievenbus. Afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de OZB voor 79.476 woningen in Zaanstad, 8.343 in Wormerland en 4.717 in Oostzaan.

Die OZB (onroerende-zaakbelasting) is gebaseerd op de inschatting van de waarde van het huis waar je in woont: de WOZ.

De tarieven in Zaanstad voor de OZB zijn verlaagd maar omdat de woningen meer waard zijn geworden valt die aanslag waarschijnlijk toch iets hoger uit dan vorig jaar. In 2020 ging de WOZ-waarde ten opzichte van 2019 al met 9,7 omhoog.

Zaanstad wil de totale opbrengst van de OZB van vorig jaar binnenhalen plus 1,5 procent voor een correctie voor inflatie. Zaanstad is wel een dure gemeente – maar dat komt niet door de OZB-tarieven.

De WOZ-waarde voor het bepalen van de OZB is te vinden in het taxatieverslag dat op te vragen is via www.mijnoverheid.nl. (Kies Wonen > Bekijk WOZ-gegevens.) Bezwaar maken kan via deze link.

Maar wat betalen je buren? Dat achterhaal je via het WOZ-waardeloket. Zoek je postcode, adres of zoek via de kaart of woonplaats en kijk wat de buren betalen. Je krijgt ook te zien wat de oppervlakte is van de huizen en wanneer ze gebouwd zijn.

De gemiddelde WOZ-waarde in Zaanstad is € 255.000 (€ 295.000 in Wormerland, € 360.000 in Oostzaan). Bij de ‘Waarderingskamer‘ krijgt Zaanstad een ruime voldoende:

“Dit algemeen oordeel is van toepassing op een gemeente die WOZ-taxaties van goede kwaliteit levert en daarnaast op alle onderdelen van het WOZ-werkproces voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. De gemeente heeft ook voldoende maatregelen getroffen voor adequate aansturing en kwaliteitsbeheersing van de werkzaamheden.”

In Wormerland gaat het om 8.343 woningen (in 2020 steeg de WOZ waarde met 8,7 procent t.o.v. 2019). In Oostzaan gaat het over 4.717 woningen (waardestijging in 2020: 8,4 procent).

Tarieven Oostzaan:

  • eigenaren woningen: 0,11391 %
  • eigenaren niet-woningen: 0,22287 %
  • gebruikers niet-woningen: 0,20042 %

Wormerland:

  • eigenaren woningen: 0,11332 % 
  • eigenaren niet-woningen: 0,18476 % 
  • gebruikers niet-woningen: 0,20263 %