De nieuwe sportaccomodatie in Wormer (elf tennisbanen, vier padelbanen, een jeu-de-boulesbaan en een clubgebouw) komt waarschijnlijk op het IJsbaanterrein in Wormer. Voor het alternatief Spatterstraat lijkt in de raad niet genoeg steun. Vanavond neemt de gemeenteraad een besluit over het plan. 

Het college – gesteund door de coalitiepartijen – had altijd al voorkeur voor nieuwbouw op het IJsbaanterrein Nova Zembla (aan het Kerkepad). De drie tennisverenigingen laten samen voldoende grond achter voor 156 woningen: 39 op het terrein van de Eendragt (Caascooper), 92 op het Spatterterrein en 29 op het terrein van de Poelstars (De Drie Morgen).

De Spatterstraat was een alternatief van oppositiepartij GroenLinks. Natuurmonumenten was ook tegen bebouwing bij het Kerkepad vanwege een storende rafelrand, die nieuwe bebouwing zou uitlokken en het verlies van natuur.

Varianten

De twee varianten werden gisteravond besproken in de raad van Wormerland. Het besluit was al eerder uitgesteld. In deze ‘voorbereidende vergadering’ werd onderzocht of de fracties nu wél echt konden kiezen voor een van de twee varianten. Burgemeester Judith Michel verzocht nadrukkelijk om ‘respectvol’ met elkaar in debat te gaan. Bij gejuich, boegeroep, onderbrekingen enz. zou ze ingrijpen.

Niet minder dan elf insprekers hadden zich gemeld. Ze spitsen hun betogen toe op verlies van natuur en weidevogels (Vrienden van het Kerkepad, Vogelbeschermingwacht Zaanstreek-Waterland), tekortschieten van de gemeente ten aanzien van het participatietraject en klankbordgroep (omwonenden verschillende locaties, stichting SPIJT), de te verwachten geluids-, licht, parkeer- en verkeeroverlast in het IJsbaangebied (SPIJT en omwonenden).

De tennisverenigingen gaven de voorkeur aan de ijsbaan, Huurders voor Huurders en Woningcoörperatie WormerWonen benadrukte het grote aantal nieuwe woningen.

Sociale huur

Wethouder Jeroen Schalkwijk probeerde bezorgde omwonenden gerust te stellen: na het besluit voor de locatie, volgen de vaststellingsfase en het ruimtelijke omgevingsplan. Dan is er pas een definitief plan dat naar de provincie gaat. Het was niet zo dat met een keuze voor een locatie er de volgende dag meteen geheid gaat worden. 

CDA, PvdA en POV steunen het college. Wel zijn er vragen over de haalbaarheid van de huidige woonvisie: kunnen de percentages sociale huurwoningen (30%) en middenklasse huurwoningen (10%) wel gerealiseerd worden (PvdA)? En is er zicht op akkoord van de provincie (CDA)?

Hans Kramer van D66 vond het locatiebesluit nog geen gelopen race. Elk plan moet aan alle voorwaarden, eisen, richtlijnen en wetten voldoen. Als het collegeplan aangepast kan worden krijgt het de steun van D66. Dhr. Doorenbos van VVD vindt dat woningen voor 23,6 procent voor vijfenzestigplussers uit Wormerland bestemd moeten zijn.

Karen Schoonheim (GroenLinks) blijft voor het Spatterstraat-alternatief. Ook deze begroting is budgetneutraal volgens haar. Het ijsbaanplan leidt tot verlies van natuur en weidevogels en tot licht-, geluid-, parkeer- en verkeeroverlast. Ze voorspelde dat de provincie daar geen goedkeuring aan zou geven. 

Schalkwijk leek met zijn antwoorden vervolgens de twijfels van D66 en de VVD weg te nemen. CDA, VVD, PvdA, D66 steunen daarmee het plan. De POV wilde nog bedenktijd. Alleen GroenLinks is echt tegen. Dat maakt de keuze een gelopen race.

Vanavond valt de beslissing, meekijken kan hier.

Door Caroline Boone / Piet Bakker. Foto: het ijsbaanterrein vanuit het raam van oud-wethouder Rob Berkhout.