In het voormalige schoolgebouw aan de Tulpstraat in Wormerveer komt een Ecohof. De zoektocht van de vereniging Eco aan de Zaan naar een geschikte locatie voor een duurzaam en circulair ecodorp begon al in 2013.

In 2017 vonden zij een geschikte locatie aan de Tulpstraat 18 in Wormerveer. Op 19 maart 2018 werd de intentieovereenkomst voor het ontwikkelen van een plan voor deze locatie getekend. Vier jaar later werd op 14 maart 2022 de koopontwikkelingsovereenkomst getekend. Echof zei destijds ‘Deze dag is een belangrijke mijlpaal, want met het tekenen van de KOO zijn we een belangrijke stap dichter bij de realisatie hiervan gekomen’. Daarna bleef het stil. Tot nu dus.

Informatieavond voor buurtbewoners

Op de website van MAAK Zaanstad kondigt de gemeente een informatieavond voor buurtbewoners aan. Op woensdagavond 11 oktober is er van 19.15 – 21.00 uur een bijeenkomst in het voormalige schoolgebouw. Deze avond moet een beeld geven van hoe de school straks verbouwd gaat worden. Er worden tekeningen voor de transformatie van het schoolgebouw gepresenteerd. De avond wordt geleid door Gert van Weert van Ecohof Noorderveer. Daarnaast zijn er verschillende sprekers en is er na afloop gelegenheid om vragen te stellen en kennis te maken met toekomstige bewoners van de 23 woningen die gerealiseerd worden in het Ecohof.

Het programma:

  • 19.15 uur Inloop
  • 19.30 uur Opening door de voorzitter, Gert van Weert
  • 19.40 uur Presentatie tekeningen Ecohof, Henk Luijt
  • 19.50 uur Initiatiefnemer Ecohof Noorderveer, Jacob Spaander
  • 20.00 uur Pauze
  • 20.15 uur Rol van de gemeente, Procesmanager Puck Kole
  • 20.25 uur Vragen stellen en kennismaken, Gert van Weert
  • 21.00 uur Afsluiting

Als je bij deze informatieavond aanwezig wilt zijn kun je je per e-mail aanmelden.

Een verstuurde bewonersbrief over deze informatieavond is overigens niet te vinden op de site van gemeente Zaanstad. Ook op de website en facebookpagina van Ecohof Noorderveer is er al ruim 1,5 jaar niets meer gepubliceerd.

Tekst: De Orkaan redactie, Bron: MAAK Zaanstad Noord, Foto: website Eco aan de Zaan