De eerste keer dat Jan de Bruin in de tijdlijn van De Orkaan opdook was in maart 2015 toen in De Fabriek ROSA een discussie over het Cultuurcluster organiseerde. Sindsdien schreven we 40 artikelen waarin hij een rol speelde.

Clusteren vond hij niks. Daar was hij tegen. Maar hij was vooral vóór kunst en de mensen die dat maakten en voor cultuur in de hele gemeente. In weerwil van zijn liefde voor kunst en cultuur werd De Bruin het gezicht van tégen.

Tegen het cultuurcluster. Een strijd die gisteravond beslecht werd met een grote meerderheid (ruim 80 procent van degenen die hun stem uitbrachten) van Nee-stemmers, maar de totale opkomst van net onder de 20 procent was toch niet genoeg voor een geldige uitslag. Omdat de coalitie afgesproken heeft dat bij een ongeldige uitslag de raad mag beslissen, betekent dat in de praktijk dat maandag een voorstel om met de voorbereidingen te stoppen waarschijnlijk gesteund wordt door een raadsmeerderheid van 20 stemmen.

De Bruin was meer dan opgelucht gisteravond. In de afgelopen jaren is hij met enige regelmaat het mikpunt geworden van aanvallen waarbij niet alleen de bal maar ook de man werd gespeeld. Voor de voorstanders van het Cultuurcluster was hij de verpersoonlijking van de aanval op hun nieuwe onderkomen. Zijn directe benadering, grondige dossierkennis en weinig politiek correcte toon (“politiek naïef” noemde hij zichzelf) maakte het ook vrij eenvoudig om ruzie met hem te krijgen. Dat is De Orkaan ook een paar keer prima gelukt. Maar De Bruin bleef voor ‘zijn’ zaak gaan, ondanks alle tegenwind.

De ‘overwinning’ kwam kwam tot stand nadat de Kultuurklutsers een trage start hadden omdat het ophalen van handtekeningen aanvankelijk moeizaam verliep. Het digitaal verzamelen werd niet goedgekeurd waardoor De Bruin en zijn medestanders de straat op moesten, achteraf gezien een meesterzet. Een raadsmeerderheid probeerde het referendum af te wijzen, eerst via een commissie van deskundigen en toen dat niet lukte gewoon zelf. Er moest een rechterlijke uitspraak aan te pas komen om het toch op de agenda te krijgen. Niet tegelijkertijd met de raadsverkiezingen zoals De Bruin gehoopt had maar op 20 juni.

En met de uitslag was hij blij.

Foto boven De Bruin, Peter Goldstein (Goldsteun?) van de Kultuurklutsers en burgemeester Jan Hamming na het bekend maken van de uitslag.