Kan Palen volledig gesaneerd – plan voor 160 woningen

Zaanstad wil meebetalen aan een duurzame sanering van het Kan Palen terrein aan de Oostzijde in Zaandam. Voor het terrein is een plan voor 160 woningen.

Een duurzame sanering betekent dat de verontreiniging helemaal wordt verwijderd. De eigenaar heeft zich volgens het college bereid verklaard “een substantieel deel bij te dragen aan duurzame sanering”, maar een overheidsbijdrage blijft nodig aldus B&W.

In eerdere plannen was sprake van 120 tot 160 woningen op het terrein dat al ruim 25 jaar braak ligt. De eigenaar gaf architectenbureau FKG en stedenbouwkundig bureau Aquapunctuur opdracht voor een plan.

Het plan (juli 2015) ging destijds uit van vier woongebouwen met daaronder parkeervoorzieningen. De woningen zouden vooral voor starters en lagere inkomens geschikt zijn, met ook enkele tientallen woningen voor midden- en hogere inkomens.

kan palen detail

Kan Palen werd opgericht in 1860 als handel in rondhout. Het bedrijf maakte heipalen en hout voor de mijnen. In 1986 bleek het terrein sterk verontreinigd. Sinds begin jaren ’90 wordt grondwater opgepompt en gereinigd waardoor verspreiding van de verontreiniging wordt voorkomen.

Rijkssubsidie

Volgens het voorstel van B&W is het “Kan Palen terrein een bijzondere plek, vlakbij de Zaan, die de kans biedt om binnenstedelijk een bijdrage te leveren aan de woningbouwopgave in Zaanstad.”

De gemeente wil een deel van het geld voor de sanering uit het transformatiefonds halen en voor het nog resterende bedrag een subsidie aanvragen bij het Rijk. In juni 2016 werd de opdracht gegeven voor het onderzoek naar sanering.

Deel dit artikel:

Een reactie

 • Ron Bouw

  Heel goed idee, maar dan mag Zaanstad eerst wel eens er voor zorgen dat verffabriek Touwen daar vertrekt, deze houdt namelijk ook de bouw van de Witte Olifant tegen door middel van bezwaar tegen de afgegeven omgevingsvergunning. Volgens het bestemmingsplan mag er binnen 300 meter van de verffabriek geen woningen komen.
  Dus zolang deze verffabriek daar nog zit, komt er geen woningbouw.
  Dan mag wethouder Straat dan wel de start sloop van het Mooy pand hebben verricht, het ligt nu al weer 2 weken stil.
  Misschien moet de wethouder zijn ambtenaren eens een schop achter hun kont geven en dat ze eens opschieten.
  Zou het ooit eens wat worden in Zaanstad? ik heb er mijn twijfels over!

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *