Kerken steunen moskee Assendelft

De Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek heeft een steunverklaring opgesteld waarin ze aangeeft met instemming kennis genomen te hebben van de komst van een moskee naar Assendelft.

De Stichting Ar-Rahma & Kleurrijk die een cultureel centrum/moskee wil bouwen, staat bij de Samenbindende Projecten Zaanstreek bekend als actief en maatschappelijk betrokken.

In Samenbindende Projecten Zaanstreek zijn religieuze organisaties vertegenwoordigd als: de kerken (Protestantse, Doopsgezinde, Rooms-katholieke), het Apostolisch Genootschap, de Hindoegemeenschap, de Bahai-gemeenschap, de Joodse gemeenschap, en de Islamitische Stichting.

De stichting prijst de betrokkenheid van de mensen van Ar-Rahma bij de Zaanse samenleving:

‘dit past helemaal in de doelstelling van de Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek om de verbinding van mens tot mens te versterken.’

De steunbetuiging wordt afgesloten met de wens dat het bouwproces voorspoedig zal verlopen. Ze zien ernaar uit om straks te gast te zijn in het nieuwe onderkomen.

Hier vind je het Orkaan-dossier over de moskee in Assendelft.

De foto boven (van Neeltje Waagmeester) toont The Zaanse Passion, daaraan leverde Ar-Rahma & Kleurrijk ook een bijdrage.

Deel dit artikel:

13 reacties

 • Ton van Harlingen

  “Kerken steunen moskee Assendelft” is een volstrekt misleidende kop. De genoemde stichting bestaat slechts dankzij de forse subsidie van de gemeente Zaanstad en spreekt aldus niet het woord van de kerken, maar van Zaanstad.

  • Dirk Karten

   Absoluut niet waar Ton van Harlingen. De stichting is een paraplu voor samenbindende Zaanse projecten, zoals de Zaanse Passion 2018, en krijgt zelf geen stuiver subsidie. Het fungeert louter als kennispunt voor wie een samenbindend project wil organiseren onder het motto ‘je moet niet iedere keer zelf het wiel gaan uitvinden’. Het spreek zeker niet het ‘woord’ van Zaanstad. Uit positieve ervaringen die eerder zijn opgedaan in projecten waar ook moslims bij betrokken waren laat het nu een tegengeluid horen in de vorm van een steunbetuiging. Niet meer, niet minder.

   • Ton van Harlingen

    Uit het fin. jaarverslag 2016 blijkt dat de stichting bijna geheel op subsidie van Zaanstad draait, namelijk 36.500,00, terwijl de bijdrage van enkele Zaanse kerken slechts 750,00 bedroeg. De stichting spreekt niet namens de kerken; daar hebben ze geen mandaat voor. Het artikel in De Orkaan is tendentieus en misleidend.

    • De Orkaan

     In dat jaarverslag wordt gewag gemaakt van een subsidie van €10.000 van Zaanstad en dat het enige project ‘Santiago de Musical’ was. https://stichtingsamenbindendeprojectenzaanstreek.files.wordpress.com/2018/02/sspz-jaarrekening-2016.pdf

    • De cijfers die jij geeft kloppen niet Ton van Harlingen! Je geeft een onjuist beeld! In het jaarverslag van 2016 van de SSPZ (Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek) komt jouw genoemde bedrag niet eens voor. In 2016 vond het project Santiago de Musical plaats. De gemeente Zaanstad heeft toen zo’n 20% van de kosten betaald, 25 % uit andere Zaanse cultuurfondsen (vanwege muziek, theater, cultuur, verbinding) 10 % uit kaartverkoop bezoekers, 5 % sponsors/deelnemende organisaties,40 % Kerkelijke fondsen en bijdrage Zaanse kerken.De Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek is een interreligieuze stichting waarin meerdere Zaanse religies en maatschappelijke organisaties verbonden zijn. Het artikel in de Orkaan gaf een goed beeld van de intentie van de SSPZ: een steun in de rug van Stichting Kleurrijk Assendelft. Want iedereen wil graag een eigen gebouw voor je sport, zang, kunst, hobby en religie!

     • Ton van Harlingen

      Mirjam Sloots, ik heb de cijfers correct overgenomen uit het financieel jaarverslag 2016 van het SSPZ. Aangezien het hier om een substantiële subsidie gaat, lijkt mij dat deze opvallende affaire nader onderzocht moet worden door een of meer partijen in de gemeenteraad.

  • Hans Kuyper

   De stichting ontving in 2017 een bedrag van 2800 euro van de gemeente voor het organiseren van The Passion. Dat zou ik geen forse subsidie willen noemen.
   Ter vergelijking, de PVV in de raad ontvangt jaarlijks 2950 euro fractievergoeding (net als alle andere fracties, afhankelijk van de grootte van de partij).
   Volgens uw redenering zou de PVV daardoor een spreekbuis van de gemeente worden. Dat lijkt me, zeker in dit dossier, niet het geval.

  • De’Kerken steunen Moskee Assendelft’dekt inderdaad niet de volledige lading (De Orkaan heeft deze kop kennelijk overgenomen van het NHD) Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek heeft in een persbericht een steunverklaring voor de bouw van de moskee gestuurd. Het is een interreligieuze Stichting waaraan meerdere religieuze en maatschappelijke organisaties verbonden zijn, dus niet alleen kerken, maar ook Hindoes, Joden, Bahai etc… !De stichting bestaat niet dankzij subsidie. Net als elke culturele of maatschappelijke organisatie in de Zaanstreek kan zij subsidie aanvragen voor een project. Dat is ter beoordeling van de gemeente. Hierbij het volledige persbericht:

   Persbericht/Steunverklaring
   Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek vormt een welzijnsorganisatie die als doel heeft mensen uit de Zaanse samenleving met verschillende culturele, sociale en religieuze achtergronden te laten samenwerken aan gezamenlijke projecten, waarbij zij elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en elkaars talent en achtergrond leren waarderen, om daarmee onderlinge verhoudingen te verbeteren en spanningen tussen bevolkingsgroepen te doen afnemen. De verbinding van mens tot mens wordt hierdoor versterkt.

   In deze stichting zijn de volgenden religieuze organisaties vertegenwoordigd: Kerken (Protestantse, Doopsgezinde, Rooms-katholieke), het Apostolisch Genootschap, de Hindoegemeenschap, de Bahai-gemeenschap, de Joodse gemeenschap, de Islamitische Stichting. En er zijn een aantal maatschappelijke partnerorganisaties zoals stichting Present en diaconaal centrum De Bron.

   Vanuit haar doelstelling heeft onze stichting met instemming kennis genomen van het besluit van de gemeente Zaanstad om een perceel grond te verkopen aan de Stichting Ar-Rahma & Kleurrijk Saendelft in Assendelft, zodat deze stichting hier een cultureel centrum/moskee kan gaan bouwen.

   Wij kennen de Stichting Ar-Rahma & Kleurrijk Saendelft als een actieve, maatschappelijk betrokken groep mensen. Uit hun midden hebben diverse mensen meegedaan aan de activiteiten van onze stichting, zoals het musicalproject Santiago en de Zaanse Passion. Hun betrokkenheid op de Zaanse samenleving, in het bijzonder die van Assendelft en omgeving past helemaal in de doelstelling van de Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek om de verbinding van mens tot mens te versterken.

   De Stichting Ar-Rahma & Kleurrijk Saendelft verdient het om snel over een eigen gebouw te beschikken. Wij wensen hen bij het verdere bouwproces veel succes en zien er naar uit om straks gast te mogen zijn in hun nieuwe onderkomen.

   Namens het bestuur van de Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek,

   Mirjam Sloots, voorzitter
   Marja Geldof, secretaris

 • hans van loo

  Apple-polishers.

 • Nordin Nassla

  Sinds mei 2015 krijgen wij overweldigd met steunbetuigingen van verscheiden partijen, kerkelijke religieuze organisaties en burgers uit Zaanstad/Assendelft. Met dit bericht willen wij graag iedereen hartelijk bedanken voor hun steun en mooie woorden. Het is altijd goed om te zien als gewone burgers en organisaties opstaan en zich uitspreken tegenover wandaden van enkelen.
  Mede namens het bestuur van stichting Ar-Rahma & Kleurrijk Saendelft en achterban voor jullie hartverwarmende steun.

 • Dirk Karten

  In het Santiago musical project heb ik streekgenoten ontmoet die aangesloten zijn bij de stichting Ar-Rahma & Kleurrijk Saendelft. Gewone vaders en moeders die toevallig moslim(a) zijn, hard werken en net zo graag veilig en leuk in de Zaanstreek willen wonen als u en ik. We hebben samen gezongen, gegeten, gelachen, gefeest en zo op ontspannen wijze kennis gemaakt van elkaars levensstijl en religie. Waardevolle vriendschappen zijn ontstaan. Het leerde mij dat ‘onbekend maakt onbemind’ opgaat. En dat als je je open opstelt, je zo spontane uitnodigingen krijgt om bijvoorbeeld een ramadanmaaltijd mee te maken. Zonder vooroordelen samen aan tafel. Want of je nu nergens in gelooft, moslim bent, christen of wat dan ook, we zullen het samen moeten rooien.
  Dat betekent niet de ogen sluiten voor kwalijke zaken. Alert blijven, controleren en signaleren hoort vandaag de dag bij een veilige samenleving. Maar veroordeel niet zonder eerst zelf eens heel gewoon met de initiatiefnemers te gaan praten. Niet praten over, maar met lijkt mij een stuk beter om in harmonie aangenaam te blijven wonen in ons mooie Zaantje.

  • Ton van Harlingen

   Uw schrijven is een voorbeeld van de instrumentele rede, namelijk de rede die aangewend wordt om een bepaald doel te bereiken, met zorgvuldige weglating van de diepere of hele waarheid. Uw doel is de sociale cohesie of de harmonie. Wat u zorgvuldig in uw hele tekst vermijdt is het niet-identieke. In het christelijk geloof gaat het nu juist om het niet-identieke, namelijk Jezus Christus. Juist die ontbreekt met opzet in uw schrijven. De kerken moeten breken met uw club, want echte sociale cohesie is een 100% christelijk fenomeen.

   • Hans Kuyper

    Dat verklaart ook alle kerkscheidingen in de afgelopen eeuwen…
    Als cohesie 100% christelijk is, is het geen cohesie natuurlijk. Er zijn ook modelspoorclubs met veel cohesie, en rugbyteams. Binnen die groepen de cohesie bejubelen is zoiets als een Siamese tweeling prijzen omdat ze elkaar nooit loslaten.
    Cohesie betekent dat de modelspoorbouwer samen kan optrekken met de rugbyer. De veganist met de slager, de lezer met de twitteraar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *