‘Mishandeling kinderen door juf’ (Reactie bestuur Zaan Primair)

Politie op school, een leerkracht geschorst, de directeur ziek thuis, een vechtpartij (‘fysieke confrontatie’) tussen ouders op het schoolplein, een pleinverbod, en ouders die hun kinderen van school willen halen.

Bij basisschool De Voorzaan op het Vissershop is een conflict uitgebroken tussen enkele ouders en de schoolleiding. Tien ouders hebben een klacht ingediend, Intussen is een extern bureau ingeschakeld om de zaak te onderzoeken.

Afgelopen week benaderden ouders de media met hun verhaal. De mail zou volgens de afzender namens ‘alle ouders’ zijn geschreven. De tekst begon met “Kinderen die in een hoekje onder jassen on de gang als een hond hun broodje van de grond moeten eten”. Het kwam erop neer dat er een soort horror/heks-juf vrij spel keeg met de kinderen op De Voorzaan. Het NHD plaatste die versie met commentaar van Zaan Primair zaterdag in de krant (‘Boze juf, bange kinderen’) maar haalde daarna het stuk offline.

UPDATE: waarom Dagblad Zaanstreek het artikel offline haalde.

De Orkaan heeft ervoor gekozen de brief van de klagende ouders niet te plaatsen, maar te wachten op een uitgebreide reactie van Zaan Primair. Deze is integraal hieronder geplaatst.

Wat is er gebeurd op de Voorzaan, locatie Vissershop? (Hier vind je een update)

Feitenrelaas, 19 september tot 20 oktober 2019

Op donderdagochtend 19 september vond er aan het begin van de schooldag een incident plaats op de school. Ouders van één kind kwamen – tegen de geldende afspraken in – de klas binnen om met de leerkracht te praten en om het tafeltje van hun kind op een andere plaats te zetten. De afspraak is dat ouders na afloop van de school met de leerkracht kunnen praten maar niet bij het brengen van hun kinderen omdat dat ten koste gaat van de onderwijstijd. De leerkracht heeft de actie van de ouders als inbreuk op haar professionele ruimte en zeer bedreigend ervaren. De ouders wilden eerst de school, en later het schoolplein, niet verlaten, ook niet toen de politie ze daarom verzocht.

De betreffende ouders hebben, samen met nog 3 andere ouders, op dezelfde ochtend hun klachten mondeling toegelicht bij het bestuur van Zaan Primair. ’s Middags hebben zij een officiële, schriftelijke klacht ingediend. Het bestuur van Zaan Primair heeft direct besloten om deze klacht te laten onderzoeken door een extern bureau, gespecialiseerd in de aanpak van ongewenste omgangsvormen. Op donderdag 26 september is de onderzoeker van het externe bureau begonnen met het horen van alle individuele klagers. Inmiddels was de klacht door 10 ouders ondertekend. Daarna is degene gehoord tegen wie de beschuldigingen zijn gericht en enkele andere personen waarmee de onderzoeker wilde spreken. Het onderzoek verloopt volgens een vaste procedure, die aan het begin van het onderzoek met de klagers is gedeeld. De procedure kost enige tijd, onder andere omdat van alle gesprekken verslagen worden gemaakt en alle verslagen moeten worden goedgekeurd door degenen die bij het gesprek aanwezig waren. Hoor en wederhoor wordt in het onderzoek toegepast.

In de tussentijd gebeurde er op de school ook het nodige. De betreffende leerkracht heeft na 19 september, de dag waarop het incident plaatsvond en de klacht werd ingediend, geen les meer gegeven. Het bestuur van Zaan Primair heeft haar voor de duur van het onderzoek geschorst. Dit betreft geen straf- maar een ordemaatregel: hangende het onderzoek is het niet gewenst dat zij aanwezig is. De directeur van de school heeft zich op maandag 23 september ziek gemeld. Vanaf woensdag 25 september is er, op verzoek van het bestuur, een waarnemend directeur op de school aanwezig. Op donderdag 10 oktober heeft er op het schoolplein een fysieke confrontatie tussen twee ouders van de betreffende klas plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan heeft er, op dezelfde dag, een gesprek met de waarnemend directeur en beide ouders plaatsgevonden. Beide ouders hebben een pleinverbod gekregen.

Een van de punten waartegen de klagende ouders bezwaar maakten was dat op de ramen van het lokaal van de betreffende klas folie was geplakt. De school wordt op dit moment verbouwd en er zijn enkele noodlokalen geplaatst. Omwonenden hadden geëist dat er folie op de ramen van één lokaal werd geplakt om overlast tegen te gaan. Nadat duidelijk was geworden dat ouders de folie als onprettig ervoeren, heeft het bestuur de folie laten verwijderen.

Op vrijdag 18 oktober is één kind uitgeschreven bij de Voorzaan. De betreffende ouders hadden eerder aangegeven dat ze hun kind naar een andere school wilden laten gaan. Het bestuur van Zaan Primair heeft bemiddeld om deze overgang mogelijk te maken. Daarnaast zijn er nog enkele ouders die de school hebben laten weten dat zij op zoek zijn naar een andere school. Tot nu toe heeft dit niet tot daadwerkelijke uitschrijvingen geleid.

Ondanks de klachten, de incidenten en de uitval van een leerkracht is er op de Voorzaan locatie Vissershop in de afgelopen periode nauwelijks lesuitval geweest en zijn de leerlingen tot nu toe bijna allemaal naar school geweest.

Op dit moment is het bestuur van Zaan Primair in afwachting van de rapportage van het onderzoek. Als deze is ontvangen zal het bestuur passende maatregelen nemen en alle betrokkenen daarover informeren.


Bronnen: brief Zaan Primair, mail bezorgde ouders, artikel NHD, foto (archief): Erik Esteie

Deel dit artikel:

4 reacties

 • Rob Klein

  Ik ben blij dat De Orkaan het echte verhaal publiceert. Na de journalistieke wanvertoning van het NHD was dit hard nodig.

 • Ton Brekelmans

  Geachte redactie,

  Wanneer je een reactie van Zaan Primair publiceert op een brief van ouders, dan is het voor de lezer ook handig wanneer deze weet waarop er wordt gereageerd.
  Het is dan ook niet duidelijk waarom de brief van de ouders hierbij niet wordt gepubliceerd.
  Of spelen hierbij bepaalde belangen een rol ?

 • Siem van Westen

  Ik denk dat het correct is om niet de brief van de ouders te publiceren omdat er dan een soort volkstrinunaal ontstaat waar bij iedereen zijn/haar woorden en daden zou willen verklaren. Door een onafhankelijke onderzoeker in de hand te nemen blijft het incident binnen de perken.
  Zo wordt een lastige situatie hopelijk niet een uitzichtloze situatie.
  Heel veel wijsheid gewenst.

 • Bart Prins

  Mijn waardering voor De Orkaan, dat de mail van boze ouders zonder wederhoor hier niet geplaatst is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *