Na 32 jaar plannen toch geen huizen op Jacob Visterrein

Woningbouw op het Jacob Visterrein, aan het einde van de Zaanse Schans, lijkt voorgoed van de baan. Een Provinciale Verordening die in november 2020 is ingegaan, gooit roet in het eten. De aanvraag voor een omgevingsvergunning is te laat ingediend.

Uit de brief die wethouder Breunesse aan de raad stuurt, wordt overigens niet duidelijk waarom het aanvragen van een omgevingsvergunning zo lang heeft geduurd.

De provincie wil niet dat er in landelijke gebieden kleinschalig wordt gebouwd. Dat tast het landschap aan en kleine plannen kunnen net zo goed ‘binnenstedelijk’ worden gebouwd. Dat deze regeling de plannen voor Jacob Vis zouden doorkruisen is kennelijk de gemeente en de eigenaar ontgaan.

1989

De eerste plannen dateren uit 1989 als Rito Holding van staalmiljonair Tom de Boer uit Heiloo 10 à 14 woningen op het terrein wil bouwen. Er komt verzet, alternatieve plannen, chantage, dreigementen, valse voorlichting, toezeggingen, historisch onderzoek, afgekeurde plannen, geweigerde vergunningen, pleidooien voor een oud-Zaanse scheepswerf… Maar uiteindelijk krijgt De Boer z’n zin: 11 luxe woningen en een ‘herberg’.

Dat is in 2017 beklonken. In juli 2019 schrijft wethouder Krieger aan de raad dat hij alleen nog maar wacht op een aanvraag voor de omgevingsvergunning. En:

“Het laatst genomen voorbereidingsbesluit voor de locatie Jacob Vis liep op 12 april 2019 af. Gezien de fase waarin het plan zich bevindt in combinatie met het gegeven dat het plan past binnen de door de gemeente vastgestelde uitgangspunten, is er geen noodzaak een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen.”

Wordt dat de realisatie van het plan fataal? De aanvraag voor een omgevingsvergunning is namelijk “ingediend na vaststelling van de omgevingsverordening van de provincie” en daarom “valt de aanvraag niet onder het zogenaamde overgangsrecht.”

Vragen DZ

Juliëtte Rot van DZ heeft inmiddels vragen over de zaak aan B&W gesteld. Ze wil onder meer weten wanneer de aanvraag precies is gedaan, waarom dat te laat was, en of de afwijzing financiële of juridische gevolgen voor Zaanstad heeft. Daarmee doelt ze waarschijnlijk op een claim van de eigenaar als Zaanstad verantwoordelijk is voor de vertraging.

Lees ons Dossier Jacob Visterrein (bijna 20 artikelen tot dusver).

Deel dit artikel:

5 reacties

 • M. Visser

  Toch bijzonder: volgens het geldende bestemmingsplan mag het terrein voor 70% worden bebouwd tot een hoogte van 8 meter ten behoeve van bedrijvigheid. Dat valt niet eens meer onder de noemer ‘kleinschalig’
  Dus hoezo tast ‘kleinschalige’ bebouwing in landelijk gebied in dit geval het landschap aan?
  Misschien toch nog maar een keer met de provincie in gesprek om de situatie uit te leggen.

 • Bert Versteeg

  Nu de woningbouw niet door gaat is dit misschien de ideale plaats voor de scheepswerf die Zaans Erfgoed wilde realiseren op de Burcht en het Eiland.
  Er is ruimte genoeg om naast de scheepswerf bijvoorbeeld een zeilenmakerij, een(anker)smederij en een touwslagerij te realiseren.
  Daarnaast is er houtzaagmolen Het Jonge Schaap die het hout kan zagen en verfmolen de Kat waar in combinatie met de oliemolens De Zoeker en De Bonte Hen de verf kan maken.
  Kortom het kan een mooi complex worden met diverse oude ambachten.

  • Erik Schouten

   Goed iedee Bert en vergeet vooral het Klaverblad niet te noemen een lattenpikker-wipmolen die het grofgezaagde hout van het Jonge schaap en de paltrokmolen verder kan verwerken!

   • Erik Schouten

    Leuk weetje de vier blaadjes van het klavertje staan voor de vier dochters van het gezin Pos en de jongste dochter is meubelmaakster met haar werkplaats in de molen

 • f.wegereef

  Benieuwd wie deze claim gaat betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *