Met gevoel voor understatement schrijft wethouder Wessel Breunesse (GL) dat het project Jacob Vis “een lange voorgeschiedenis” kent. Die begint in 1989 als de eerste plannen voor woningbouw op die plek worden gepresenteerd.

In 2021 sneuvelden de plannen omdat de Provincie geen woningbouw van 11 woningen of minder op die plek toestaat. Het plan bestond uit 11 luxe woningen en een ‘herberg’. In de nieuwe plannen is de herberg geschrapt zodat het om 13 woningen gaat. Maar die 2 extra woningen komen niet in de verkoop en worden zodra het bestemmingsplan is goedgekeurd samengevoegd tot een herberg. Via een bestemmingsplanwijziging wordt dan de woonbestemming eraf gehaald zodat het oorspronkelijk plan doorgang kan vinden.

Deze constructie is volgens Jan Piet Bloem van de Vereniging Zaans Erfgoed met de ontwikkelaar (Rito Holding) en de gemeente afgesproken om zo te voldoen aan de ‘Omgevingsverordening NH2020’ van de Provincie.

Breunesse schrijft aan de raad dat het uitgangspunt nog steeds is “het markeren van de noordelijke entree tot de Zaanse Schans, het liefst met een pleisterplaats voor recreatievaart en fietsers en wandelaars. Deze dubbele functie zou kunnen in de vorm van een herberg”. Als dat niet zou lukken zou die herberg omgezet kunnen worden naar woningen. Nu is dus de omgekeerde weg bewandeld: woonbestemming om aan de voorwaarden te voldoen en dat later terugdraaien: “Daarom is in de aanvraag voor de omgevingsvergunning uitgegaan van realisatie als twee woningen (dus 13 woningen in totaal).”

Bed&Breakfast

Dat die herberg dus via de achterdeur terugkeert in het plan zou nog wel eens een staartje kunnen hebben. Omwonenden aan de overkant van de Zaan hadden eerder bezwaren tegen “eventuele geluidsoverlast van de herberg.” Maar, schrijft Breunesse nu is “de herberg geen onderdeel van het voorliggende plan”. Dat de herberg in een later stadium terugkeert wordt niet met zoveel woorden in de officiële stukken van de gemeente vermeld.

In de plannen die de architect heeft gedeeld met omwonenden is overigens nog steeds sprake van ‘geschakelde woning / herberg’. Architect Leeuwenkamp schrijft over een ‘verschijningsvorm’ herberg die later als B&B kan worden geëxploiteerd:

“het gebouw met als verschijningsvorm ‘herberg’ in het zuiden van het plan wordt nu vergund als 2 woningen. De mogelijkheid blijft om de ‘herberg’ in de toekomst te voorzien van een Bed&Breakfast. Wanneer in de toekomst een gegadigde zich aandient voor een Bed&Breakfast, zal hiervoor een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd.”

Het plan bestaat uit “vijf vrijstaande woningen, twee twee-onderéén-kapwoningen en twee gebouwen waar de begane grond ingericht wordt voor parkeren en op de verdieping in totaal vier woningen worden gerealiseerd.” Parkeren is ‘volledig uit zicht’ (inpandig). Voor de 13 woningen worden 29 parkeerplaatsen gerealiseerd waarvan er 4 openbaar toegankelijk zijn (maar dus wel inpandig).

Stikstof

Het plan is in strijd met het huidige bestemmingsplan omdat daarin woningen niet zijn toegestaan. Volgens Zaanstad is er geen milieueffectrapportage (m.e.r.) nodig omdat het project kan worden aangemerkt als een ‘stedelijk ontwikkelingsproject’.

Bovendien zijn er geen ‘belangrijke nadelige milieugevolgen’ door de bouw. Omdat er volgens Zaanstad “geen sprake is van stikstofdepositie op de Natura-2000 gebieden” levert dat ook geen problemen op.

Hier ons hele Jacob Vis-dossier.

Zo moet het worden (vanaf zuidkant), rechts in beeld de ‘verschijningsvorm’ herberg.
Kaart van het gebied (met geschakelde woning / herberg).
Impressies