Nieuwbouw Provily Slibkuil: “Wij willen geen fake inspraak”

Vanavond wordt in het gemeenteraad van Zaanstad opnieuw gepraat over het plan Eilanden van Hain dat op de plek van de sportparken Provily en Slibkuil in Krommenie moet komen.

Wat een voorbeeld van innovatie en geslaagde publieksparticipatie had moeten worden, heeft zich ontwikkeld tot een fors hoofdpijndossier voor Zaanstad en ontwikkelaar AM. Omwonenden voelen zich ondanks toezeggingen van de gemeente buitenspel gezet.

Vanavond komt het nieuwe plan twee maal langs tijdens het Zaanstad Beraad. Om 21:20 komen de vragen van VVD, POV, ROSA, PvdA en D66 aan de orde tijdens een rondvraag waarbij de participatie, de rol van de gemeente (en B&W), de verkeerscirculatie en de ontsluiting aan de orde komen. Hierbij zal wethouder Krieger aanwezig zijn.

Om 19:00 wordt tijdens de inspraak door Jan van Broeckhuijsen en Marcel Ooms, voorzitter en secretaris van bewonerscommissie en door buurtbewoner Jan-Kees Emmer ingesproken. Zijn bijdrage is hieronder al te lezen. Hij heeft weinig waardering voor de rol van de gemeente…

Live meekijken? Dat kan vanaf 19:00 via deze link.


Fake inspraak

Zo gaat dat dus in Zaanstad. Inspraak is mogelijk, totdat je tegengas geeft. Wie niet meebeweegt wordt buitenspel gezet. In plaats van het beoogd resultaat uit te werken en oplossingsgericht te denken, hou je een nieuwe inspraakprocedure. Met nieuwe belanghebbenden.

Laat voorop staan: de bewonerscommissie en de achterban zijn niet tegen woningbouw op de sportparken Provily en Slibkuil in Krommenie. Wij juichen het toe.

Er zijn echter pijnpunten waarvan al vanaf het eerste moment van de inspraakprocedure is gezegd dat ze moeten worden opgelost.

1. De ontsluiting van de nieuwe wijken.
2. De plaatsing van een brug over de Kerksloot.
3. De situering van hoogbouw aan de rand van projectplan, waardoor de huidige bebouwing maandenlang in de schaduw wordt gezet.

Tijdens de gesprekken is ons talloze keren toegezegd dat deze punten zouden worden opgelost. En uiteindelijk staan we met lege handen.

We zijn reëel genoeg om te zien dat de projectontwikkelaar AM (lees: Allemaal Marketing) maar één doel heeft: zoveel mogelijk woningen verkopen, tegen een zo hoog mogelijk prijs. Zo gaat dat in een vrijemarkteconomie.

Bescherming

Juist om die reden mag je als burger verwachten de gemeente de belangen van haar inwoners en huidige bewoners (kiezers, belastingbetalers) beschermt tegen de overambitieuze ideeën van een ontwikkelaar die uit is op winstmaximalisatie.

Na bijna twee jaar praten, kunnen we vaststellen dat er geen millimeter is bewogen door de projectontwikkelaar. Erger nog: Dat de gemeente, als het eropaan komt, het belang van de projectontwikkelaar laat prevaleren boven die van haar huidige burgers. Wij weten in Krommenie inmiddels hoe het is tegenover een muur van ambtelijke onwil te staan. Het is een ongelijke strijd.

En nu is er dus de volgende bizarre episode. In een brief boordevol holle ‘empathie’ laat wethouder Krieger weten dat hij het ‘betreurt’ dat het inspraakproces is misgelopen. En dat hij er daarom aan hecht dit proces opnieuw te doen.

Coup

In werkelijkheid is het een coup. Een doorzichtige poging om de weerstand te verdunnen en alsnog de voor de omwonenden onverteerbare onderdelen van het plan door te drukken. Want op instigatie van de gemeente wordt de huidige bewonerscommissie aan de kant geschoven om met een nieuw gezelschap, vanaf nul te kunnen beginnen.

Het communicatiebureau dat is ingehuurd om de procedure te begeleiden, wordt door projectontwikkelaar AM betaald, zo heeft Dagblad Zaanstreek inmiddels onthuld. Dan is het toch geen wonder dat er onder de bewoners weinig vertrouwen is in de uitkomsten van het nieuwe rondje praten? Het is en wetmatigheid dat wie betaalt, bepaalt.

Het opnieuw opstarten van het inspraakproces is onnodig. Het draagvlak van de huidige bewonerscommissie in Krommenie West is bewijsbaar groot. Alle omliggende bewoners zijn erin vertegenwoordigd. Opnieuw beginnen is een tijdrovende en kostbare zaak. Terwijl er simpele oplossingen liggen die bezwaren van omwonenden kunnen wegnemen.

De bewonerscommissie gaat het liefst zo snel mogelijk om tafel om tot échte oplossingen te komen. Wij willen geen fake inspraak, begeleid door dure bureaus. Wij willen als burgers van Krommenie beschermd worden door onze gemeente. Dat is toch niet te veel gevraagd?

Jan-Kees Emmer
Namens de bewonerscommissie
Krommenie West

Deel dit artikel:

Een reactie

  • D. Boshoven

    Goed stuk Jan-Kees Emmer, heel herkenbaar Zaanstad neemt zijn burgers nog steeds niet serieus.
    Ik heb dit zelf ook ondervonden dat ik in Krommenie woonde ben daarom 12 jaar geleden verhuisd naar een andere gemeente, ik was helemaal klaar met de gemeente zaanstad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *