Er komt alleen een brug voor voetgangers (en niet voor auto’s) tussen de Eilanden van Hain (Provily Slibkuil) in Krommenie en de Militaireweg over de Kerksloot. De ontsluiting van het noordelijke deel van de wijk gaat via de Komarowlaan.

Ook worden huizen verder van de rand afgebouwd. De doorvaart vanuit Provily naar de Zuiderham gaat niet door. Op de Busch zal het sluipverkeer door een ‘knip’ onmogelijk worden gemaakt.

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een ruim twee jaar lang slepende affaire waarbij projectontwikkelaar AM en een deel van de omwonenden tegenover elkaar stonden.

Hun bezwaren golden niet alleen de inhoud van het nieuwe plan in Krommenie maar ook de manier waarop de participatie was georganiseerd en hoe er met de wensen van de omwonenden was omgegaan.

Voor de liefhebbers: het dossier Provily Slibkuil.

Onder de kaar van het gebied plus de belangrijkste wijzigingen, ook het bekijken op de website van het project.

Bijlage 1_Plankaart bijgewerkt plan Eilanden van Hain

bouwverkeer provily slibkuil
routes bouwverkeer Provily Slibkuil