Olam: ‘stankoverlast komt niet van ons’

De stankoverlast die bij kapsalon De Haremakerai in Koog aan de Zaan wordt waargenomen is niet de schuld van cacao-producent Olam.

Olam stelt dat ze weliswaar eind 2018 een nieuwe productielijn heeft opgestart en dat ze een klein deel afvalwater van de fabriek loost in het riool, maar volgens Olam zou officieel bevestigd zijn dat “er geen verband is tussen deze rioolgeur en onze nieuwe productielijn”.

Op zaterdag 29 februari publiceerde De Orkaan een deel uit de brief die Manon Kramer van De Haremakerai aan de gemeenteraad van Zaanstad stuurde en waarin ze nauwgezet verslag doet van de regelmatig terugkerende stankoverlast, volgens haar “een overlast die zeer waarschijnlijk veroorzaakt wordt door OLAM of gerelateerd is aan door OLAM verrichte activiteiten.”

Een inspecteur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zou in februari gezegd hebben dat hij “van mening was dat stankoverlast bij Olam vandaan zou komen en ging er werk van maken.” Daarop gebeurde er niets. De vertegenwoordiger van Olam stelde niets te kunnen doen. Ambtenaren van Zaanstad constateren wel stankoverlast maar geen lekkend riool. De brief aan de raad van Zaanstad is een laatste noodkreet van de geplaagde ondernemer.

Reactie Olam

General Manager van Olam Cocoa en ‘Head of EU Processing’ Eric Nederhand, reageert met een brief aan De Orkaan:

“Eind 2018 hebben we een nieuwe productielijn opgestart. Na verloop van tijd  ontvingen we enkele klachten van omwonenden dat er een onaangename cacaogeur in de lucht waarneembaar was in de omgeving van onze productie locatie in Koog aan de Zaan. Olam Cocao neemt dit soort klachten zeer serieus en daarom hebben we onmiddellijk gehandeld. We hebben een gaswasser geïnstalleerd om de geur op korte termijn te beperken. Eind 2020 zullen wij een definitieve oplossing implementeren door een thermische naverbrander te installeren om eventuele resterende geur volledig te neutraliseren.

Wij begrijpen, met betrekking tot de specifieke klacht over een onaangename geur die uit het riool komt in de huizen en bedrijven van omwonenden, dat sommige mensen daar hinder van ondervinden. Deze overlast heeft op geen enkele manier een relatie met de in bedrijf genomen nieuwe productielijn. We hebben stappen ondernomen om dit formeel bevestigd te krijgen door de autoriteiten uit te nodigen om onze activiteiten grondig na te kijken. Wij zijn wettelijk verplicht om een relatief kleine hoeveelheid afvalwater van onze fabriek te lozen in het lokale rioleringssysteem, en de autoriteiten hebben bevestigd dat er geen verband is tussen deze rioolgeur en onze nieuwe productielijn.

Wij zullen blijven voldoen aan de eisen die gesteld worden door de lokale autoriteiten en het Hoogheemraadschap.”

Op donderdag 5 maart zal de zaak in het Zaanstad Beraad aan de orde komen (om 20.10 uur). De Orkaan heeft Olam om de ‘bevestiging’ gevaagd waaruit zou blijken dat er geen relatie is tussen het productieproces en de rioolgeur die overlast veroorzaakt. Ook hebben we gevraagd hoeveel afvalwater er ‘verplicht’ op het riool geloosd moet worden.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *