Opinie: Geen nachtrust voor Krommenie en Assendelft

Op 17 april veerde slapeloos Kennemerland verheugd op. De nachtelijke aanvliegroutes naar Schiphol zouden worden verhoogd en … er zou een nieuwe route komen, tussen de woonkernen door!

Nu, zes maanden later, is er van die belofte amper wat ingelost. Zo constateert de SOS en het Platform Vlieghinder Regio Kennemerland (PVRK). De klucht in de lucht gaat onaantastbaar verder, hoewel hier niets te lachen valt.

Door: Henk Visser, SOS (Seanse Onderwonenden Schiphol)

Al na twee maanden na de invoering bleek er in de praktijk vrijwel niets veranderd te zijn. In juni 2019 gingen de nachtvluchten richting Polderbaan op gemiddeld 1126 meter hoogte. Lucht Verkeersleiding Nederland (LVNL) gaf Airliners de ruimte om tot 460 meter hoger aan te vliegen. Let wel: het was een optie, geen verplichting. Al in juni bleek dat de gemiddelde hoogte was gestegen met slechts 40 meter (!). De maatregel kwam tot stand na meer dan tien jaar overleg met bewonersgroepen:

Omgezet in een simpel rekensommetje: 4 meter per jaar soebatten.

In plaats van een vaste aangepaste vlieghoogte kwam de LVNL met de optie binnen een bandbreedte van 460 meter hoger aan te vliegen. Slechts wat internationale luchtvaartmaatschappijen kiezen voor een hogere route. Maar KLM en Transavia hebben hun toestellen hier nog niet op geprogrammeerd. En die nemen 75% van de nachtvluchten voor hun rekening. Hoe zelfbeschermend de luchtvaartsector is, blijkt uit het feit dat de KLM hier extern geen informatie over wil delen.

De Lucht Verkeersleiding Nederland gaf op 21 mei nog toe dat er “slechts een beperkte toename is van de gemiddelde vlieghoogte’’. Daarbij: “Het is een nieuwe mogelijkheid die we aanbieden, we kunnen ze er niet toe verplichten.”

Matt Poelmans, van Bewoners Raad Schiphol gaf aan, te horen te hebben gekregen dat de KLM de boordcomputers niet anders wil instellen. Wat dus wel degelijk mogelijk is gezien de verhoogde routes van buitenlandse Airliners. De slapeloze nachten komen dus primair uit ons eigen economische troetelkind: de blauwe zwaan.

De door de LVNL beloofde aanpassing van de vliegroute is een luchtkasteel gebleken. Nu, zes maanden later, is er niets veranderde aan de vliegroutes in de nacht.

We worden ‘Geschipholt’. RyanAir vliegt voor 5 Euro (!) op populaire (Corona gevoelige) vakantiebestemmingen. Over onze hoofden, in de nacht en het kan allemaal.

Kunt u een beetje met mij meevoelen wat een omgekeerde wereld betekent? Waar een gekozen parlement, tot dienst staande van het electoraat, voorrang geeft aan multinationals en economisch belang, ten koste van diezelfde burger. Erger, de kiezer voorliegt en bedriegt. In strijd met artikel 21 uit de grondwet.

Zoals we kunnen concluderen is de LVNL teruggekomen op haar eerdere belofte. Was het eerst nog een ‘slingerpad’ richting Schiphol, tussen woonkernen door, wat werkelijk een reductie van overlast zou hebben bewerkstelligd… Uiteindelijk gaat het alleen nog om een aanpassing van vlieghoogte. Wat blijkbaar ‘praktische problemen’ oplevert (bij de KLM).

Een zoveelste gebroken belofte.

Waar Zaanstad nu hard op moet spelen is de toezegging van LVNL / Schiphol om de (nacht) aanvliegroutes aan te passen, zoals eerder aangekondigd. De Bestuurlijke Regie Schiphol te dwingen deze belofte als onvoorwaardelijk ter tafel te brengen. Zonder concessies. 

Dat is mogelijk. In Nederland laagland bestaan geen geografische obstakels (bergen) die vliegroutes beïnvloeden. Het verzet en non participatie van de luchtvaartsector ligt zuiver en alleen in eigen winstbejag. Elk landend vliegtuig volgt de meest economisch rendabele route en hoogte. De gevolgen: gezondheid, geluidoverlast, worden doorgeschoven naar de Rijksoverheid… Medeaandeelhouder. En die schuift het door naar de onderwonenden, naar u en ik.
Valse, niet nagekomen beloftes.

En wij horen, ademen, slikken en pikken het. Al jaren.
www.sos-zaanstreek.nl

Foto boven: Jan Lapère, onder: de routes

Deel dit artikel:

16 reacties

 • Kees van Buren

  Het lijkt wel of Schiphol heilig is. Alles mag en kan daar. Vervuiling tit en met maar ze doen waar ze zin in hebben. Milieu? Daar hebben ze sch,, aan. Ze worden nooit”lastig”gevallen door milieuorganisaties. Kan iemand mij vertellen waarom Schiphol onaantastbaar is? (En begin dan niet over dat afgezaagde werkgelegenheids verhaal)

  • Henk Visser

   Beste K van Buren,

   Dank voor uw reactie.
   Ik kan u zo uitleggen waarom Schiphol onaantastbaar is, zonder het economisch belang erbij te halen. Voor elke zichzelf respecterende natie is de luchtvaart een paradepaard. Een toonbeeld van economische macht of groei. Dit vind zijn oorsprong al in het begin van de vorige eeuw vanaf de geboorte van commercieel vliegen. De sector was (en is) een verlengstuk van defensie en zal in oorlogstijd altijd worden aangesproken voor troepen en vracht transport. Vandaar ook dat de staat altijd een meerderheidsaandeel in de sector heeft. Dit geldt overigens ook voor het spoor. In landen waar dit niet het geval is werken militaire noodverordeningen. Nu zijn wij gelukkig al lang uit die onzalige tijd gegroeid maar het verband blijft.
   De overige factoren zijn voornamelijk economisch.

 • Sjeng Poulissen

  Wat een gedoe, wat een drukte. Ik woon sinds 1973 in Krommenie. De vliegtuigen vliegen recht boven mijn flat. Dag, en soms s’nachts. Natuurlijk hoor ik ze. Ik slaap er niet minder om, wordt er niet wakker van. Overdag kan ik met bewondering naar die grote joekels kijken. Mooi gezicht. Soms moet ik het gesprek even ophouden, het zij zo.
  Van mij mag het blijven.

 • Arnold de Groot

  Een kleine aanvulling hierop. Lvnl heeft ook een andere procedure(nachtprocedure voor de zwanenburgbaan) aangepast. Volgens de nieuwe procedure vliegen vliegtuigen om Krommenie en Assendelft heen.
  Ook hier zie je hetzelfde. Een aantal vliegtuigen vliegen de nieuwe procedure en een aantal de oude(vooral oudere vliegtuigen). Ook een wassen neus dus.

 • Jan Velthujs

  Het is helaas al jaren zo dat de overlast alleen maar toeneemt. De extreme overlast van landende vliegtuigen die landen op de Zwanenburgerbaan is extreem. Ook nachtvluchten zijn een probleem. Zeker als andere banen in onderhoud zijn is er in de nacht geen normale nachtrust mogelijk. Klagen heeft geen zin want Schiphol bepaald. De polderbaan is voor Zaanstad minder dramatisch. Je hoort het wel maar zacht, is mijn ervaring. De Zwanenburgerbaan is de vervelendste. Zeker als je woonachtig bent in Assendelft en Krommenie. Ik vraag ook de Zaanse politiek om hier mee aan de slag te gaan, zodat de burger rust krijgt. Het is van de zotte dat je voor burenlawaai de Politie kan bellen en bij vliegtuig overlast met je rug tegen de muur staat. Groet Jan

  • SchipholWatch schrijft over de nepparticipatie. Zie: https://schipholwatch.nl/2020/09/09/schiphol-organiseert-nieuwe-fopsessies-voor-buren/
   Wat je van die website allemaal kunt leren is ontzettend veel. Zij praten niet met de luchtvaartsector – want dat is totaal zinloos.
   Sinds het ontstaan van de nationale luchthaven is er op alle mogelijk manieren voor gezorgd dat bewoners buitenspel worden gezet om naar de rechter te stappen, en wordt de politiek slim vleugellam gemaakt in de Tweede Kamer Commissie I en W – waar Schiphol wordt behandeld.
   Wanneer er relevante vragen gesteld worden door kamerleden (die maar hele korte periodes spreektijd hebben gekregen) beantwoordt Minister Van Nieuwenhuizen deze vragen op een totaal onzinnige manier – en komt daar dan gewoon mee weg..
   Kamerleden hebben dan dus te weinig tijd om haar alsnog om een ter zake doend antwoord te vragen (uw spreektijd is helaas om!). Verder rommelt de minister enorm met aanlevertijden van de onwijs ingewikkelde stukken. Op vrijdagmiddag 5 voor 5 stukken – die al lange tijd gereed zijn – over de schutting gooiend, die dan de dinsdag daarna behandeld moeten worden in de commissievergadering. Moeten de kamerleden dat in hun vrije weekend tot zich nemen… Vlak voor een reces, doet zij hetzelfde. Lekker als je kinderen vrij zijn aan die – ook nog eens gemanipuleerde – stukken zitten…
   Mw. Van Nieuwenhuizen zet eveneens op zo’n vrijdagnamiddag doodleuk snel iets super-ingrijpends op de agenda erbij, bijv. een heel nieuw rekensysteem (Doc29).
   En zo gaat het maar door… het is gekmakend!
   Wil je goed geïnformeerd blijven: volg dan de nieuwsbrief van SchipholWatch en kijk regelmatig naar vlieghinder.nl. Daar staan ook mooie ‘plots’ op waarin je kunt zien hoezeer jouw woonplaats onder de kankerverwekkende uitstoot verscholen ligt.
   Op de hoogte blijven van wat de Saense Onderwonenden Schiphol – kortweg SOS – doen om de schade nog enigszins te beperken? Mail dan naar soszaanstreek@gmail.com

 • Harry van Trotsenburg

  Ja de Gemeente Amsterdam, en misschien ook Hoofddorp zijn aandeelhouders…
  Lekker ieder jaar dividend pakken? Het is dan wat moeilijk een vuist te maken, voor zover dat al mogelijk zou zijn. De grootste vrienden zitten immers in de politiek ;Wopke
  Hoekstra, mocht voor E 750.000.000 aandelen in de KLM kopen, die niets meer waard zijn, de zogenoemde woordvoerders van de grote partijen voor de luchtvaart geen woordvoerders maar in de praktijk belangen beschermers voor zowel Schiphol als de KLM

 • Evert Hartog

  Ik dacht al, wat vliegen die vliegtuigen een rare route als het donker is, niet meer over mijn huis maar er langs. Iets is er dus wel veranderd.

 • Jaap Crok

  Je vergeet de enorme vervuiling van het milieu even. Als je kijkt naar je tuinmeubelen zie je wat er neerdaalt aan roetdeeltjes. Wordt ook ingeademd.

 • Quirijn Besse

  En Westzaan?

 • nico Hoogervorst

  Laten we de bijdrage van de miljarden euro’s even terug draaien als ze niet hoger willen aanvliegen. Nu is het stank voor dank.
  Laat klm bij zijn dat ze ondersteuning krijgen. Hoogte instelling is toch wel het minste wat je ka doen.

 • Kees Rijpkema

  Ik fietste 10-09 over het Zuideinde van Assendelft. Mooi wonen hier denk ik nog. Maar toen kwam een zootje van onze nationale blauwe trots overknetteren, verschrikkelijk zeg. Je zal er maar wonen.

  • A. Moreno

   Ik woon daar…
   Soms is het ene vliegtuig nog niet voorbij en daar komt de volgende alweer aan denderen…
   Overdag en ’s nachts ! En nooit een raam open.
   Zo zonde..

   • De Saense Onderwonenden Schiphol, SOS, probeert al geruime tijd de GGD Z/W zover te krijgen dat zij de zwaar geplaagde Polderbaan- en Zwanenburgbaan-onderwonenden gaat monitoren qua gezondheid. Bij stijgende en dalende vliegtuigen is de uitstoot van bijv. (ultra)fijnstof het grootst. En verder brengt het vliegverkeer ook ’s nachts bij in slaap zijnde mensen schade toe aan hart- en vaten. Zeker geluidsbronnen van 70, 80 of 90 dB die hier in Assendelft worden gemeten doen dat.
    Wie op de hoogte wil blijven van onze pogingen het onderzoek alsnog uitgevoerd te krijgen, kan zich melden via soszaanstreek@gmail.com Op onregelmatige tijden verzorg ik een nieuwsoverzicht over de gesprekken die wij o.a. daarover voeren.
    Er is al heel veel bekend over schade aan longen – meer voorgeschreven longmedicatie is bekend bij apotheken in Krommenie, vanwege enorme fijnstof door te veel verkeer op de Provincialeweg – schade aan hart- en vatenstelsel. Maar aangezien volksgezondheid bij het beleid van de Rijksoverheid in dit dossier buitenspel is gezet, krijgt de alsmaar groeiende luchtvaart vrij spel. Lees de concept Luchtvaartnota erop na en huiver. Er liggen plannen voor een 2e Kaagbaan en 2e Polderbaan: ‘Ach het zijn maar studies’, klinkt het geruststellend, maar als je de decennialange geschiedenis van Schiphol volgt, waat je: op deze manier zijn alle groeiplannen er ooit doorheen gedrukt…
    Iedereen heeft tijdens de diepe Coronatijd kunnen ruiken en zien, wat de luchtvaart bij voortduring aan vieze deken over ons heen spreidt. Wie daar last van heeft en wie (klein)kinderen een leefbare plek willen nalaten, doet er – voordat men in maart het stemhokje ingaat – misschien goed aan te lezen welke partijen de luchtvaart nog steeds alle ruimte willen blijven geven.
    De zeer bezorgde burger Paul van der Maesen heeft daartoe een artikel op zijn zeer informatie website gezet: vliegenaanbanden.nl/kieswijzer-luchtvaart

 • Kees Elsinga

  Schiphol is een staat in de staat.
  Trekt zich nergens iets van aan en komt daar altijd mee weg.
  Ook nog heel veel korte vluchten.
  Brussel, Parijs, Londen etc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *