Vanmiddag (6 februari) zijn er waarschuwingsborden Gevaar Asbest en Verboden Toegang Asbestwerkzaamheden geplaatst op het terrein waar de nieuwe basisschool De Toermalijn in Wormerveer moet komen. Een deel van het terrein is met gele linten afgesloten.

Het gaat om het deel van het bouwterrein waar voordien de biljartclub was gevestigd. De verontreiniging zou zich in de ‘poeren’ bevinden (de ondersteuning voor de fundering).

Het naastgelegen schoolplein waar donderdag op feestelijke wijze de eerste paal werd geslagen, is niet afgezet.

Eerder had de school al te maken een probleem met de maatvoering (de school wordt te hoog, wat problemen met het bestemmingsplan kan opleveren) terwijl de rechter gevraagd heeft aan gemeente en school om geen ‘onomkeerbare acties’ te ondernemen voordat er een uitspraak (rond 10 maart) is gedaan over de bezwaren die tegen de bouw zijn gemaakt.

Er waren aanvankelijk negen officiële bezwaarmakers die zich tegen dit plan verzetten, twee daarvan hebben de omgevingsvergunning bij de rechter aangevochten. De zaak sleept al drie jaar.

Stadsdichter Kees-Jan Sierhuis zette het bericht van de asbest-vondst vanmiddag op Twitter.

De foto kwam vandaag – zaterdag 7 februari – binnen via Kees-Jan Sierhuis. Hij meldt dat de omwonenden “zeer bezorgd zijn over de vondst van asbest, de risico’s en nog meer over de gevolgen.”

asbest

UPDATE 8 februari

In een brief aan de raad – gedateerd 5 februari – schrijft één van de bezwaarmakers, Mevr. C.E. Sierhuis, dat de gemeente, ondanks haar toezegging, wel degelijk bomen gerooid heeft op het terrein. Na de rechterlijke uitspraak stelden de gemeente en het schoolbestuur dat men wel doorging met slopen en heien, maar dat er geen bomen gerooid zouden worden. Blijkens de bijgevoegde foto van mevrouw Sierhuis is er wel degelijk gerooid.

Screen Shot 2015-02-08 at 21.55.17