Oud nieuws: Een schadepost

21 juni 1919 De Gooi- en Eemlander

Aan de Damkade te Zaandam heerste woensdagavond (18 juni) een grote bedrijvigheid. Aan de wal van toeschouwers die het geval stonden te bepraten, en op het water van werklieden, die met emmers en vuilnisblikken een dikke, geelbruine smerige olielaag stonden af te romen om deze in vaten te vergaren.

Ter hoogte van de broodfabriek De Ruyter der firma Verkade en Comp. Was des middags een met 10.000 K.G. ongeraffineerde lijnolie geladen schuit gekanteld met het gevolg, dat het water in, en de olie uit de tank vloeide, waarna de schuit in de diepte zonk.
In een ogenblik had de olie zich over de Zaan verspreid, door de wind spoedig in de richting van de Dam gedreven. Doordat op verzoek de sluisdeuren zoveel mogelijk gesloten werden gehouden, werd de olie belet verder, weg te stromen.

Een groot aantal mannen en jongens was er dadelijk op uit een deel machtig te worden en van alle kanten liep men met emmers en tobbes vol olie weg, tot de politie er een eind aan maakte.
Op het Dampad torsten een tweetal mannen een tobbe vol van de dikke vette vloeistof toen, ervan voor zij hun woning bereikten, de bodem losliet en de gehele met zoveel moeite vergaarde hoeveelheid over de straat wegvloeide.

Vanwege den heer P. Bon, die de olie vervoerde, werden toen een aantal werklieden aangesteld, om de olie van het water te scheppen in inmiddels aangevoerde ledige vaten, met welk werk de gehele nacht werd voortgegaan.

De waarde Van deze party ongeraffineerde lijnolie werd op meer dan een halve ton gouds geschat.

Dit is een boot van Pieter Bon, maar wij denken dat dit een vroeger model is dan die in het nieuwsstuk. (Gemeentearchief Zaanstad)

Foto’s Gemeentearchief Zaanstad (helemaal boven de Olievos van Pieter Bon)

Artikel gevonden op Delpher.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *