Landsmeer besloot in 2022 om geen grootschalige commerciële evenementen meer toe te staan op het eigen grondgebied in het Twiske, en dat besluit viel slecht bij het Recreatieschap waarin ook de omliggende gemeenten deelnemen. 

Purmerend dreigde uit het Recreatieschap te stappen als Landsmeer blijft weigeren, maar Landsmeer stelt dat de bescherming van natuur en rust belangrijker is dan financiële belangen. 

Partij voor Ouderen en Veiligheid in Zaanstad heeft naar aanleiding van het dreigen van Purmerend om uit het recreatieschap te stappen een aantal vragen aan het College van B&W gesteld. Raadslid Ton Brekelmans wil weten wat de financiële- en politieke gevolgen zijn, wanneer Zaanstad zou besluiten uit het Recreatieschap te stappen.

Ook in Amsterdam staat de stijve poot van Landsmeer op de agenda. Jennifer Bloemberg-Issa, fractievoorzitter van de Amsterdamse Partij voor de Dieren schrijft aan het college van onze hoofdstad dat ze verbaasd is over de wrevel die het besluit van Landsmeer opwekt: 

‘Wat de Partij voor de Dieren betreft is het besluit van de gemeente Landsmeer om geen commerciële evenementen toe te staan dan ook een dapper besluit van een kleine gemeente die zich wel houdt aan Europese regelgeving rondom Natura-2000 gebieden.’

Bloemberg-Issa stelt dat uit evaluatie blijkt dat het Twiske niet voldoet aan haar Natura-2000 instandhoudingsdoelstellingen voor meerdere vogelsoorten, dat grootschalige commerciële evenementen negatieve effecten hebben op de natuur en de dieren die in het gebied wonen en dat blijkt dat er 20% minder vogels waren na het festival Lentekabinet. 

Ze vraagt onder meer of het college weet dat het Twiske een Natura2000 gebied is en of het college er zich van bewust is dat er momenteel niet aan de Natura2000 instandhoudingsdoelstellingen wordt voldaan in het Twiske. 

Volgens de Partij voor de Dieren vervult de gemeente Landsmeer een voorbeeldrol. 

Hart voor het Twiske

De Stichting Hart voor Het Twiske steunt de beslissing van Landsmeer, omdat zij vindt dat de volksvertegenwoordigers van Landsmeer luistert naar de burgers. De stichting streeft ernaar om de waarden van de natuur en het landschap in Het Twiske te behouden en te versterken:

“Landsmeer houdt zich aan de zorgplicht voor de natuur, die Europa vereist. Want de natuur gaat dramatisch achteruit. Je kunt Natura2000-gebieden niet als wingewest beschouwen. Je mag hier niets doen wat de natuur verstoort. Daar moeten alle overheden zich aan houden”

Volgens de actiegroep heeft het Recreatieschap aanzienlijke reserves en kan rekenen op meer parkeeropbrengsten die de verloren inkomsten van festivals zouden kunnen compenseren. Er worden ook vraagtekens gezet bij de motieven van de provincie Noord-Holland om festivals te sponsoren en toe te staan in Natura2000-gebieden, ondanks de potentiële schade aan de natuur. Hart voor het Twiske dreigt daarom met juridische stappen tegen het Recreatieschap voor hun activiteiten in het gebied.

De foto boven is van Fred Wolf