Rechtbank: Zaanse Schans mag nieuw bestuur benoemen

Het blijft rommelen op de Zaanse Schans. In een poging het voortdurende geruzie te beëindigen wil de Stichting de Zaanse Schans een nieuw professioneel (betaald) bestuur waarin geen betrokkenen als ondernemers, bewoners, gemeente of erfgoedpartijen zitten. Traditiegetrouw leverde ook dit plan weer ruzie op.

De ondernemersverenigingen waren eerder uit het bestuur gestapt waardoor er een vacature in het bestuur ontstond en met een vacature mag het bestuur de statuten niet wijzigen, alleen een voltallig bestuur mag dat.

De rechtbank moest eraan te pas komen om de passage “zonder dat in het bestuur een vacature bestaat” te schrappen. Het stichtingsbestuur kan nu het besluit over de statutenwijziging nemen, “ondanks dat de ondernemers hun bestuurszetel hebben teruggegeven en er aldus een vacature in het bestuur bestaat.”

Naast het bestuur van drie personen zal een adviserend Overleg Zaanse Schans (OZS) worden ingericht “waarin de stakeholders, de gemeente en de vereniging Zaans Erfgoed participeren”. Later zou er ook een Raad van Toezicht ingesteld kunnen worden. 

Uit de Raadsinformatiebrief van wethouder Baerveldt is op te maken dat het bestuur eigenlijk ook wilde dat de rechtbank meteen de voorgestelde statutenwijziging goedkeurde, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

Nu moet eerst de Stichting opnieuw een besluit nemen, en vervolgens moet de raad van Zaanstad dat goedkeuren.

Dat een nieuw bestuur een eind zal maken aan de tegenstelling op de Schans (toeristische attractie of historisch erfgoed) is niet erg waarschijnlijk. Zaans Erfgoed heeft bijvoorbeeld al eerder aangegeven ook in het bestuur te willen terwijl de ondernemersverenigingen (daar zijn er twee van op de Zaanse Schans) zich al tegen de nieuwe structuur hebben gekeerd.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *