‘Slecht wegdek’ waarschuwt een knalgeel bord onder een rood driehoek met daarin een uitroepteken.

Jawel, we weten het, je kan het zelf lezen op de foto hierboven, maar we vonden het fijn om het uit te schrijven.

‘Slecht wegdek!’

Exact eenenveertig keer – naja, met dit stuk tweeënveertig keer – schreven we over het kostbare stukje fietspad dat stroom zou moeten opleveren tegen de wetenschap en de klippen op. VVD-minister van Energie, Henk Kamp opende het bal, ondanks de kritiek van kenners.

Ook in Zaanstad wordt met het nieuwe verkeersbord erkend dat het experiment dat niet alleen een ongehoorde stoot gemeenschapsgeld kostte, maar ook ergernis opwekte van welwillende fietspadgebruikers, is geëindigd in een mislukking.

Dat laatste vinden wij, maar helaas denken de Provincie NH en TNO daar anders over: dit (subsidie)succes wordt voortgezet. Na het debacle bij de autoweg bij Schiphol waar na een week ernstige beschadigingen optraden waardoor de proef gestaakt moest worden, meldde de Provincie in december van 2019 dat deze mislukking, de dito mislukking in Zuid-Holland en de ervaringen in Krommenie “een schat aan informatie” hadden opgeleverd.

“Zo kan het fietspad in Krommenie als normaal fietspad onderhouden en beheerd worden. (…) De hoeveelheid aan informatie die de pilot van het zonnewegdek bij Schiphol uiteindelijk heeft opgeleverd, en het resterende budget, wil de provincie gebruiken voor de doorontwikkeling aan SolaRoad voor fietspaden.”

Kees Plug van Solaroad weet niet waar die andere zonnepanelenwegdekfietspaden komen, maar hij gokt op Schiphol:

“Voor zover ik weet is de locatie Krommenie de huidige locatie van SolaRoad. Hier zouden dan elementen worden vervangen door nieuwe. Waar precies de 2de locatie moet komen is mij niet bekend mogelijk in de buurt van de locatie op de Fokkerweg N232.”

Zo zit het fietspad in Krommenie er in de praktijk uit:

soalroad slecht wegdek 1

soalraod slecht wegdek 2

Met dank aan Stop_Solaroad