STOP-actie rondweg Westerkoog

De 24-uurs-openstelling van de busbrug De Binding tussen Westerwatering en Westerkoog wordt in deze laatste wijk niet door iedereen toegejuicht. Ze vrezen dat meer verkeer door de woonwijk zal rijden.

Een groep buurtbewoners, verenigd in de Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog, is een acties met raamaffiches begonnen in een laatste poging de plannen voor de rondweg te stoppen. Zij zien liever een andere ontsluiting.

Volgens de actievoerders is de weg gevaarlijk en zal meer verkeer aantrekken. Zij zijn voorstander van een ‘verlaagde’ weg dwars door de buurt, tussen de busbrug en de rotonde.

Zo’n ontsluiting dwars door de wijk zou ook bij de aanleg van de wijk de bedoeling zijn geweest. Maar later is daar gebouwd. Nu ligt daar alleen een fietsroute.

De Stichting heeft een flyer in de wijk verspreid met aan de ene kant het raamaffiche en aan de andere kant de uitleg:

“Als de hamer valt dan is het besluit genomen!”

Die hamer valt dit najaar voor de verkeersveiligheid en gezondheid van de inwoners van Westerkoog. Er wordt dan besloten of de busbrug 24 uur per dag opengaat én hoe de verkeersafwikkeling in onze wijk gerealiseerd wordt.

Er is tot nu toe slechts één plan uitgewerkt, waarbij volgens een berekening van de gemeente Zaanstad 12000 motorvoertuigen (nu zijn dat er 8000) via de Wildeman en de Glazenmaker zullen rijden.

Dit is volgens de Stichting die zelf een ‘Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse’ heeft laten maken “de slechtst denkbare en meest geldverspillende oplossing.” Het kan volgens hen “anders, beter én stukken goedkoper”

door het verkeer dat van en naar de busbrug gaat via de Westerkoogweg (‘de oorspronkelijk geplande en beloofde weg binnendoor’) te laten rijden. Hierbij heeft een verdiepte variant onze voorkeur.

Wij zijn van mening dat Westerkoog geen doorgangswijk moet zijn om problemen elders in Zaanstad op te lossen. We zijn NIET tegen openstelling van de busbrug maar WEL tegen de afwikkeling van het verkeer via de rondweg

De Stichting roept op de flyer voor het raam te hangen om raadsleden te bewegen tegen de huidige plannen te stemmen. Die plannen houden onder meer een ‘adviessnelheid’ van 30 km in, iets waar een deel van de omwonenden ook niet blij mee is. De maximumsnelheid blijft 50 km.

Deel dit artikel:

13 reacties

 • Jonathan Romans

  Dit is gelukkig totaal geen NIMBY gedrag van de buurtbewoners. leg de drukke, vervuilende weg maar door het hart van de wijk, naast de toch al kwetsbare gehandicapten die daar wonen dan langs mijn eigen kostbare (voor)tuintje aan de Rondweg. Mensen, ga nu eens pleiten voor een slimme oplossing. Jullie positie is onhoudbaar.
  Ga gewoon voor een ontheffing voor de bewoners van westerkoog en westerwatering. De techniek om dit te realiseren is al aanwezig op de busbrug en zo voorkom je sluipverkeer!

  • Elly van de Stadt

   Er is volgens mij maar één belang en dat is eigen belang

  • René Kruithof

   Het 10 km om moeten rijden om naar de andere wijk te gaan is wat mij betreft belachelijk genoeg om de busbrug gewoon te openen, net als dat Westerwatering eigenlijk maar één ontsluitingsweg heeft. Ik accepteer als bewoner van Westerkoog dat dit extra drukte oplevert op de rondweg, maar dat is m.i. nog steeds beter dan een racebaan dwars door de wijk, ookal zou die verdiept zijn. Dat de Westerkoogweg nooit is gerealiseerd zorgt er inmiddels voor dat er een veilig, autoluw hart van de wijk is, waardoor een groot deel van de bewoners op weg naar winkels of school geen drukke straat hoeven te kruisen, en de rest slechts één.

   Ik zie wel wat in dat ontheffingssysteem, in ieder geval tot er een betere oplossing is met misschien een extra weg om de wijk heen. Want ik vermoedt dat Westerwatering nog wel even blijft groeien, en doorgaand verkeer over de rondweg sturen, die daar niet voor gemaakt is, is niet ideaal. Ik zou pleiten voor een complete herinrichting wat het verkeer op de rondweg afremt, maar je zit dan nog met de bussen. Op korte termijn fietpaden aanleggen op trottoirhooogte (en daardoor de weg iets te versmallen), is denk ik de enige optie om de praktijksnelheid dichter bij 30 te krijgen, die bussen niet te veel hindert.

   Ik gok dat iedere bewoner van Westerkoog wel inziet hoe belachelijk de huidige situatie is en dat protest eigenlijk vooral komt uit de gedachte om de busbrug aan te wenden als “bargaining chip” of ruilmiddel om die rondweg eens wat veiliger ingericht te krijgen. En daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Maar die verdiepte Westerkoogweg lijkt mij een fout plan. Het juiste plan is er een waarbij de busbrug voor beide wijken een goede optie wordt, maar voor iedereen buiten de wijk vervelend genoeg om die te mijden.

   • André van Beveren

    De busbrug is maar 4 uurtjes per dag gesloten en dat precies in de spits. Wat is het probleem dan? Dat je niet precies in die spitsuurtjes over de brug kan? Dan wacht je toch even!! Ik zie dagelijks rijen auto’s wachten tot het 18 uur is. Waar maken we nou zo’n heisa van?

 • Bert weggemans

  De bewoners hebben wel gelijk. Als je een middagje over hebt, kom dan luisteren naar het geluid van het verkeer. Motoren die zoveel geluidsoverlast geven. Autos die bog snel even voor 4 uur over de busbrug willen. Onverantwoord dus. Wie kunnen wij aanspreken als het mis gaat?

  • p.hoogkamer

   Gewoon 24 uurppenstllen zoals bedoeld… was het niet zo dat de.meestehardrijders en herriemakers in de wijk zelf wonen ????.. Ennn nu bij.mij voorde.deur eenfile.veroorzaken. gavoor 9 uur eens kijken wat voormalloten de wijk uit racen
   bij de rotonde? .Zou.zeggen iets met een balk en een splinterin eigen oog…toch ?

 • Hans Rebel

  Dit hebben we allemaal te dank aan de Gemeenten Zaanstad zelf. Het ontsluitings tracé zoals die er was verkwanseld aan de rijksoverheid, om geld binnen te krijgen en nu anderen met het probleem opzadelen.

 • Fred van Ommeren

  Onzinnige actie die “STOP actie”. Het verkeer zal door de 24-uurs opening van de busbrug “De Binding” (het gemeentelijk plan) slechts gering toenemen. Mede omdat de rondweg verkeersmaatregelen hebben en nog krijgen die het doorgaande verkeer ontmoedigen c.q. vertragen. Bovendien vinden heel veel bewoners van Westerkoog een aansluiting en doorgang via Westerwatering heel prettig voor zichzelf, zoals ik. Verder de de “STOP actie” heel dom om de Westerkoog als alternatief aan te wijzen (zelfs als “verlaagde” variant: wordt een racebaan en loopt langs Basisscholen, Crèches en Gehandicaptewoningen. Als ik daar nog verder over nadenk is dat zelfs een onbehoorlijk en asociaal voorstel. Dus gewoon doen dat gemeentelijk plan!

 • Piet Davon

  Ik ben het eens dat het niet nog drukker op de rondweg moet worden. Ik zou eerder pleiten voor rustiger. Of het nu de bewoners van Westerkoog zijn of niet. Naast nu al veel te veel auto’s en de daarbij behorende overlast. Stank, herrie en er wordt vaak als gekken gereden. Ik word zelf regelmatig (gelukkig bijna, vaak na een noodstop), tijdens het oversteken op een zebrapad, overreden. Was trouwens al lang simpel op te lossen met verkeersdrempels (maar goed, soms zijn zaken onbegrijpelijk). Weg midden door de wijk, al was dat eerst zo gepland, is misschien ook niet ideaal. Maar met een beetje omdenken is de oplossing helemaal niet zo ver weg. Wanneer er voor de Westerwatering een doorgaan voor autoverkeer wordt gecreëerd ter hoogte van de Vincent van Goghweg. Kan het doorgaande verkeer uit de Westerwatering daarvan gebruikmaken, om bijvoorbeeld snel richting de A8 te gaan. Als de rondweg vervolgens ingericht wordt voor bestemmingsverkeer is volgens mij iedereen geholpen. Is ook meer toekomstvast. Gezien de bouwwoede van Zaanstad en het toenemende auto verkeer. Is de rondweg na opening hooguit 8 jaar geschikt (daarna te druk) en zal de gemeente vervolgens een andere oplossing moeten zoeken. Dus is de gemeente nu voornemens om miljoenen te investeren om de brug 4 uur per dag extra open te doen voor een beperkt aantal jaar!? Populisme of goed beleid? Staar je toch niet zo blind op die brug, maar maak een goed verkeersplan. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn. Nu al tientallen jaren gesteggel, waarbij niemand is geholpen. Irritant dossier dit, vooral door tunnelvisie en incompetentie. Doorgaande weg dwars door een woonwijk met overstekende kinderen kan toch niet. Kom op dat weet ieder weldenkend mens.

 • Bert Versteeg

  Ik woon zelf ook in Westerkoog maar ik ben absoluut geen voorstander van de verdiepte weg en de argumenten van deze actiegroep waarvan de meeste leden aan de rondweg wonen.
  Mijn ontvangen pamflet ligt daarom al bij het oud papier.
  Voor en na de Binding staan namelijk ook woningen die te maken krijgen met extra verkeer en stank- en geluidsoverlast en daar wordt de weg niet verdiept.
  In een verdiepte bak weerkaatst het geluid en ook de uitlaatgassen blijven veel meer hangen(ook vlakbij de scholen) dus gezonder zal de wijk niet worden
  Je moet dus niet alleen de rondweg ontlasten maar ook Westerkoog en Westerwatering.
  De beste oplossing is en blijft nog steeds een tweede ontsluiting.
  In de bocht van de Houtveldweg bij de hoogspanningsmasten is voldoende ruimte om een tunnel onder het spoor aan te leggen en een aansluiting te maken op de Provinciale Weg. Het verkeer kan dan via de Van Goghweg naar de A7 en A8 en via de Provinciale Weg naar de A8 in Koog of naar de Thorbeckeweg.
  In combinatie met de reeds ver gevorderde plannen de spoorwegovergang bij de Guisweg te vervangen door een nieuwe weg en tunnel naast de A8 zal er uiteindelijk minder verkeer door Westerkoog rijden dan nu het geval is en is die verdiepte weg dwars door de wijk overbodig.

 • André Meester

  Diverse reacties geven blijk van onvoldoende inzicht in de gevolgen van de huidige plannen van gemeente om de busbrug permanent open te stellen. Daarom wat informatie over het veiligheidsaspect. Er zijn nog heel wat meer bezwaren, en die gaan beslist niet over de achtertuin! Denk bijv. aan geluid en gezondheid. Maar goed, veiligheid dus:
  1. Het gaat om een toename van ca. 4000 auto’s per etmaal, dat is in die spitsuren dus 1000 auto’s per uur. Noem dat maar eens ‘weinig’. Gemiddeld iedere 3,6 seconden een auto! (prognose van de gemeente zelf)
  2. Volgens het huidige verkeersbeleid van de gemeente mag de maximale belasting van de rondweg 8000 auto’s per uur bedragen. Dat worden er 12000!
  3, De rondweg met fietsstroken en 30 kruisingen en 1,5 rijbaan wordt drukker dan de Vincent van Goghweg of de Provinciale weg! Die beiden beschikken over vrijliggende fietspaden, 4 rijbanen en nauwelijks kruisingen.
  4. De rondweg wordt gebruikt door kinderen, ouders met kinderen etc.

 • M.Pool

  Allemaal zinloze plannen, geen verkeer door de wijk, een busbrug is weggegooid geld, gewoon een weg buitenom de wijk, nee daar legt een fietspad, nou?? een hondenschijtpad waar je niet veilig kan fietsen door loslopende honden, maak van het fietspad een rondweg met aansluitingen vanuit Westerwatering en Westerkoog, dan heb je geen overlast meer. En laat de Prinsenstichting zitten waar zij nu zitten zodat zij eindelijk haar woningen kan aanpassen aan de eisen van deze tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *