Bewegwijzering en belijning Thorbeckeweg moet opnieuw

De provincie Noord-Holland gaat de bewegwijzering en een deel van de belijning op de Thorbeckeweg aanpassen na klachten van weggebruikers. In september 2017 was de Thorbeckeweg (N516) af na bijna een jaar lang op de schop te zijn geweest. De Nationale Bewegwijzeringsdienst (zoiets bestaat dus echt in Nederland) heeft een ‘verbeterplan’ opgesteld. Als dat plan is uitgewerkt wordt de bebording […]

» Lees meer