‘Tekortsubsidie’ RTV Zaanstreek € 48.000 omlaag? UPDATE

Wethouder Annette Baerveldt (D66) meldde onlangs aan de raad van Zaanstad dat de gemeente een ’tekortsubsidie’ van € 117.211,48 voor de opheffing van RTV Zaanstreek gaat verstrekken aan de voormalige lokale omroep.

Onderdeel van die subsidie was € 48.159 corona-steun die terugbetaald moet worden aan het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, RTV Zaanstreek had dat in strijd met de voorwaarden gebruikt voor het dichten van een gat in de begroting. (zie onder voor update)

Dat lijkt allemaal mee te vallen. Het bestuur van de omroep meldt op haar website dat die € 48.159

“conform afspraken met de SVDJ terugbetaald worden, deze terugbetaling wordt niet gefinancierd door de gemeente, noch direct danwel indirect.”

Dat kan maar één ding betekenen: RTV Zaanstreek betaalt dat uit eigen middelen. Dat zou betekenen dat de tekortsubsidie omlaag kan van € 117.211,48 naar ongeveer € 70.000. Hoe RTV Zaanstreek dat gaat betalen is niet duidelijk. De omroep heeft € 26.000 aan liquide middelen en inventaris.

De belofte om het zelf terug te betalen staat haaks op het ingediende ’transitieplan’ van RTV Zaanstreek waarin gevraagd wordt om de volle € 117.211,48 (inclusief € 48.159 coronasteun). Hoe dat te rijmen valt met “deze terugbetaling wordt niet gefinancierd door de gemeente, noch direct danwel indirect” is duister. (zie onder voor de ingediende begroting)

Vermogenstoetsboete

Zaanstad heeft ook toegezegd een ‘Vermogenstoetsboete’ te betalen die ze had opgelegd: “een sanctie n.a.v. de vermogenstoets bij de verantwoording 2020.” Volgens RTV Zaanstreek is er niks aan de hand: “Onze accountant heeft bij de jaarrekening 2020 een goedkeurende verklaring afgegeven, dit kan hij niet doen als de zaak niet op orde zou zijn.”

De Orkaan heeft bij Zaanstad gevraagd of we de stukken over die sanctie in mochten zien. Zaanstad wil dat niet openbaar maken, dat wil zeggen de ‘Wob/Woo deskundige’ denkt er nu al bijna twee weken lang over na.

In kosten vallen behalve de forse subsidie die moet worden terugbetaald ook de hoge huisvestings- en kantoorkosten op (samen € 50.000 voor 6 maanden). De huur kon per 1 februari worden opgezegd, waarom die doorloopt tot 1 augustus is onduidelijk. Ook de invulling van ‘inkoopkosten Omzet’ is niet gespecificeerd.


UPDATE: reactie Zaanstad:

“We hebben kennis genomen van dit bericht van RTV Zaanstreek. Wij doen geen waarderende uitspraken over hun uitingen. Onze visie op de financiele situatie van RTVI Zaanstreek en de afwikkeling daarvan staat beschreven in de raadsinformatiebrief van 10 mei. De feiten die daarin benoemd zijn gelden nog steeds we hebben daar niets aan toe te voegen.”


De bronnen:

Deel dit artikel:

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *