Op het zwaar vervuilde terrein van Kan Palen aan de Oostzijde zijn krakers met caravans neergestreken. Paula Kaufmann-Beems schreef op 20 april aan De Orkaan dat het terrein in bezit genomen door een woongroep die waarschijnlijk Zennit zou heten.

Er staan volgens haar twee caravans en een paar auto’s op het terrein. De groep heeft keurig een brief op het hek aan de Oostzijde bevestigd volgens Paula, die toch benieuwd is wat er gaat gebeuren.

De gemeente is volgens het Dagblad Zaanstreek op te hoogte maar gaat voorlopig niet ingrijpen.

De tijdelijke bewoning betekent wel dat er nu toch bewoners zijn, en dat plan is er al jaren.

In 2015 werd een plan gelanceerd waarbij er 120 tot 160 huizen zouden komen op de ‘rotte kies’ zoals het college van Zaanstad het al 25 jaar braakliggende terrein noemde. Eerst moet het terrein gesaneerd worden.

De eigenaar heeft architectenbureau FKG en stedenbouwkundig bureau Aquapunctuur opdracht gegeven om een plan te maken voor vier woongebouwen, met parkeervoorzieningen. De 120 tot 160 woningen, zouden voor starters en lagere inkomens bedoeld zijn met enkele tientallen woningen voor midden- en hogere inkomens.

Kan Palen werd opgericht in 1860 en maakte heipalen en hout voor de mijnen. 1986 bleek het terrein sterk verontreinigd. Verontreinigd grondwater wordt nu opgepompt en gereinigd. Verspreiding wordt voorkomen, maar de verontreiniging is niet verwijderd. Als er gebouwd wordt betekent dat hoge kosten met zich mee.

Het terrein moet volgens de gemeente Zaanstad en de eigenaar “structureel en dus duurzaam” gesaneerd worden. De gemeente kondigde in juni 2016 aan onderzoek te laten uitvoeren naar de financiële haalbaarheid van de verwijdering van het “sterk verontreinigde brongebied aan de noordzijde van het terrein.”

(Foto Google Streekview, september 2016).