De druk om te stoppen met de populaire app TikTok neemt toe. Na een pleidooi van internet-expert Alexander Klöpping lijkt er nu een Kamermeerderheid te zijn die rijksambtenaren wil verbieden gebruik te maken van TikTok.

Via de app krijgt de Chinese overheid namelijk beschikking over gegevens van gebruikers. Dus ook over die van burgemeester Jan Hamming van Zaanstad, een fervent TikTokker.

Klöpping noemde de app een ‘geopolitiek wapen voor China’. Sinds december heeft TikTok-personeel in China inzicht in gegevens van alle gebruikers nadat het bedrijf een wijziging in de privacyregels doorvoerde. In Nederland zijn er ruim 3,5 miljoen TikTok-gebruikers.

Afgelopen week werd bekend dat vier coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen dat het rijksambtenaren wordt verboden TikTok op hun werktelefoon te hebben. Zo’n verbod zal waarschijnlijk breed gesteund worden.

Medewerkers van de Europese Commissie moeten vanaf half maart de app van hun werktelefoon hebben verwijderd. In de VS geldt al een verbod voor federale ambtenaren om TikTok te gebruiken.

Burgemeester Hamming zit vanaf september op TikTok (met succes) en lijkt niet van plan daarmee te stoppen. Recent plaatste hij nog filmpjes over steun aan giro 555 voor de aardbevingsslachtoffers en het messenverbod. In december, na het ingaan van de nieuwe privacyregels, postte hij ‘Terug op TikTok’:

“We hebben goed gekeken naar de gebruikersvoorwaarden en het is ook goed dat jij dat zelf doet, want het is wel belangrijk de privacy-instellingen goed te checken zodat je niet informatie deelt die je niet wilt delen met anderen. Er zijn bedrijven die daar wellicht misbruik van kunnen maken. Dus let goed op de instellingen en blijf met ons in contact.

De burgemeester laat via zijn woordvoerder weten dat de burgemeester geen ambtenaar is. Dat klopt. Officieel:

“Politieke ambtsdragers zijn de mensen die het land, de provincies, waterschappen en gemeenten besturen. Denk aan ministers, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden van provincies. Politieke ambtsdragers zijn geen ‘gewone’ werknemers of ambtenaren. Voor hen gelden daarom soms aparte regels. Die regels gaan onder andere over de rechtspositie, onkostenvergoedingen, ziekte en arbeidsongeschiktheid, pensioen en ontslag.”

Een TikTok-verbod voor rijksambtenaren (wat Hamming dus niet is) is bovendien nog niet van kracht.

In een uitgebreidere reactie laat de woordvoerder van de burgemeester weten:

‘Vooralsnog gaan we door met de inzet van TikTok.

Tegelijkertijd zijn we ons bewust van de zorgen die er zijn rond het gebruik van TikTok.

Graag verwijs ik je in dit kader ook naar de beantwoording van raadsvragen van de CU, waarvan de beantwoording nog steeds staat: Document Zaanstad – Beantwoording artikel 51 vragen CU_TikTok.pdf – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Het is duidelijk dat het gebruik van TikTok onder een vergrootglas ligt. Daarbij volgen we de actualiteit op de voet. Het lijkt me helder: als er vanuit landelijke overheid een decreet komt dan volgen wij dat. Goed om in ieder geval nog een antwoord op een vraag van de CU concreet te benoemen: In hoeverre zijn de gegevens van de gemeente Zaanstad veilig wanneer de burgemeester TikTok gebruikt?

Op apparaten (telefoons, IPads e.d.) draaien apps in een eigen omgeving. Ze hebben geen toegang tot andere apps tenzij er expliciet toegang tot gegeven wordt. TikTok en andere social media zoals Facebook, WhatsApp en Instagram vragen vaak om toestemming aan de gebruiker voor toegang tot foto’s, camera’s, locatiegegevens, contactpersonen e.d.. Er wordt niet gevraagd om toegang tot email en andere bestanden die op de apparaten staan. Deze zijn dus veilig in de Zaanomgeving. Btw: de burgemeester heeft geen tiktok op zijn telefoon staan.

Lees ook: Merel Kan: TikTok