Westzaanse dorpsvete wordt voorgezet in Wormerveer

De Historische Vereniging Westzaan (HVW) en de Westzaanse Gemeenschap (WG) hebben mot. Dat zal je niet zijn ontgaan. ‘Een opeenstapeling van misverstanden’ noemt Ingrid Jahn het in haar meest recente brief aan de leden van de HVW. 

Misverstanden waarin een heuse rechter zijn tanden moest zetten, nadat Jahn in een eerder schrijven aankondigde zich af te scheiden van de WG: ‘De grens is bereikt!’

Op 10 augustus heeft de rechter een tussenvonnis uitgesproken, waarin bepaald werd dat er een afdelingsvergadering moet worden gehouden waarin beslist moest worden over de toekomst van de HVW, maar wel binnen het ‘statutaire verband’ van de WG.

Wormerveer

Die vergadering is op dinsdag 3 oktober 2023 om 20.00 uur in Buurtcentrum De Lorzie in… Wormerveer.

De HVW, die al tientallen jaren deel uitmaakt van de WG, heeft zich recent ‘afgescheiden’ van de WG vanwege ‘diverse gebeurtenissen’. Voorzitter Ingrid Jahn-Van Binsbergen verklaarde dat de WG de grens had overschreden door onder andere tenten van de HVW uit de door hen gehuurde opslagruimte te ontvreemden. 

Rina Schenk, voorzitter van de WG, ontkende de beschuldigingen en zei dat de HVW niet gerechtigd was om zich af te splitsen. Ze stelde dat de afscheiding in strijd was met de statuten van de WG. Daarin staat dat een verzelfstandiging door de leden wordt goedgekeurd in een algemene ledenvergadering.

Het conflict vloog van een geschil over concurrerende kerstmarkten in Westzaan naar beschuldigingen van diefstal, verduistering en misbruik van een betaalpas om een bankrekening leeg te halen. Er werd daarbij gedreigd met juridische stappen* en aangiften. En die kwamen er ook.

Kandidaat stellen

De rechter bepaalde als tussenvonnis dat er een afdelingsvergadering moet worden gehouden voordat verdere beslissingen worden genomen. Tijdens de openbare vergadering zal de wil om binnen het statutair verband van de WG te blijven worden bevestigd. Alle leden van de HVW moeten worden uitgenodigd. Daarbij moeten leden de kans krijgen zich kandidaat te stellen voor het bestuur. En Rina Schenk, voorzitter van de WG, krijgt spreektijd.

Die laatste drie punten zijn een dingetje als je de agenda bekijkt. Een deel van leden is niet uitgenodigd omdat ze hun lidmaatschapsgelden zouden hebben overgemaakt naar het ‘oude banknummer’. Zij kregen geen uitnodiging. De spreektijd van Rina Schenk over de affaire wordt weggemoffeld in punt 5 van de de agenda. De ‘bestuursverkiezing’ is dan al achter de rug, dat is namelijk punt 2 van de agenda. Een logische volgorde zou natuurijk zijn daarmee te starten (voordat je een nieuw bestuur kiest bijvoorbeeld). 

Die verkiezing wordt in de agenda geen verkiezing genoemd maar ‘bestuurssamenstelling’. Volgens Jahn is er helemaal geen verkiezing nodig. Zijzelf, haar man Huib, Arthur Breuring en Bouke Koopman zijn immers al ‘benoemd’. Koopman zei een paar maanden geleden overigens tegenover De Orkaan dat hij zich had teruggetrokken als bestuurslid. Jahn schrijft dat zij voorzitter moet blijven ‘omdat zij direct betrokken is bij de rechtszaak’ (in het vonnis staat daar overigens niets over). Er hoeft dus helemaal niks gekozen te worden, het bestuur is immers ‘min of meer voltallig’. Maar Jahn stelt wel een nieuw bestuurslid voor: Hans Lalk, die eerder bij de rechtszaak optrad als juridisch adviseur van de nieuwe HVW. Lalk hoeft kennelijk niet gekozen te worden maar kan meteen worden benoemd. Over tegenkandidaten wordt met geen woord gerept in de uitnodiging. Dit terwijl De Orkaan bevestigd kreeg dat er minimaal 7 andere kandidaten zijn voorgedragen. Zij zijn niet terug te vinden in de agenda.

Kort Geding

Het is de vraag of deze gang van zaken wel in overeenstemming met de rechterlijke uitspraak is waarin letterlijk sprake is van ‘de mogelijkheid van kandidaatstelling’. Op 10 november 2023 zal de rechter het Kort Geding verder behandelen, afhankelijk van de uitkomst van de afdelingsvergadering.

* Ingrid Jahn heeft ook aangekondigd juridische stappen te ondernemen tegen De Orkaan wegens vermeende smaad, laster en schending van haar privacy in verband met berichtgeving over het conflict. De Orkaan heeft aangegeven niet te zullen rectificeren.’

Door: Merel Kan en Piet Bakker. Foto: Rina Schenk (links) en Ingrid Jahn tijdens een bijeenkomst van het Zaanstad Beraad in 2022.

Deel dit artikel:

6 reacties

 • Oscar Eerland

  Deze soap wordt steeds grappiger, in een dorp van 5000 inwoners waar veel vrijwilligers deel uit maken van verenigingen en zich daar met hart en ziel voor inzetten gebeurt dit. Dit is echt een hele slechte film…….
  Ik blijf dit volgen omdat ik hier vreselijk om moet lachen, echter ik hoop dat de Westzaanse beschaving nooit opgegraven wordt. Stel je voor dat er over 500 jaar iemand met een kwastje en een schepje in de grond zit van Westzaan en dan roept “wat hebben we hier?” …….. de vete tussen twee verenigingen in een klein dorp…….Het is te lachwekkend om dit allemaal serieus te nemen. Schaam je dames…..

  • Henk Sapiens

   Rechtszaken zijn duur, betaald de vereniging dat ?
   Mediation is daardoor al een gepasseerd station.
   Aftreden lijkt mij gepast en psychische hulp zoeken.

 • Louis Dirksen

  Westzaan staat schijnbaar model voor dit soort twisten. Vijfenveertig jaar terug waren er al twee raadsleden (v) van een partij die elkaar de tent uitvochten. Maandenlang sappige artikelen in de streekpers, afgewisseld door nog sappiger artikelen over…..

  Ja, lees de oude Typhoons en Zaanlanders maar op na. Mooie tijden.
  ’ s Ochtends en ’ s avonds gespannen voor de brievenbus, wachtend op wat de streekpers voor laatste ontwikkelingen op de voorpagina had staan behalve Kappie en het weerbericht…

 • Hakan Kurtoğlu

  Deze gebeurtenissen doen denken aan conflicten die zich eeuwen geleden voordeden in primitievere samenlevingen en feodale structuren. Het is opmerkelijk dat, ondanks moderne scholing en ontwikkeling, sommige mensen lijken te blijven vasthouden aan emoties en gedragingen die we eerder in geschiedenisboeken zouden verwachten. Deze kwestie onderstreept dat menselijke psychologie niet altijd snel evolueert. Jaloezie, hebzucht, eer en wraak lijken nog steeds drijfveren te zijn, zelfs in onze geavanceerde maatschappij.

  Dit zou zeker een interessant onderwerp kunnen zijn voor wetenschappelijk onderzoek of een boeiende documentaire. Het onthult iets diepgaands over menselijk gedrag en de persistentie van bepaalde emoties en instincten. Bovendien, als een scenarioschrijver dit verhaal oppakt, zou het zeker de ingrediënten hebben voor een meeslepende televisiesoap die RTL of een andere zender zou kunnen uitzenden. Misschien een kans voor een schrijver om deze complexe menselijke dynamiek te verkennen.

 • Laurens de Wit

  Je zal maar in Westzaan wonen…(ik)

 • D.v.d. Berg

  Wat een geneuzel, kunnen ze dit nu niet als normale, weldenkende volwassenen oplossen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *