Wilhelminasluis: € 8 miljoen extra voor bouwer Heijmans

Bouwbedrijf Heijmans krijgt € 8 miljoen extra van de Provincie Noord-Holland om het project Wilhelminasluis (Zaandam) af te ronden. Die som komt bovenop aanneemsom van ruim € 25 miljoen.

Heijmans stelt in een persbericht dat “de vergoeding is aanmerkelijk lager is dan het oorspronkelijke bedrag dat het bouwbedrijf claimde”. Heijmans moet bovendien een boete betalen van € 2,7 miljoen vanwege de vertraging bij de bouw.

De Provincie en Heijmans gaan “zo snel mogelijk in gesprek over de uitspraak en de mogelijke herstart van het project” aldus de Provincie.

De aanbesteding begon in 2012. Het project werd eind 2013 aan Heijmans gegund, in april 2014 werd met het werk begonnen maar kort daarop al stilgelegd. De planning was dat het in het voorjaar klaar zou zijn, voor het begin van Sail2015. De voltooiing werd eerst tot april 2016 uitgesteld, en daarna voor onbepaalde tijd. In 2015 is wel tijdelijk aan de sluis gewerkt. In 2016 werden er nieuwe sluisdeuren aangebracht.

Heijmans raakte o.a. door deze zaak in november 2016 in de financiële problemen. Na de recente uitspraak daalde de waarde van het aandeel Heijmans, waarschijnlijk omdat de € 8 miljoen lager is dan de claim.

De extra vergoeding van € 8 miljoen van de provincie Noord-Holland is “voor de uitvoering van een duurder ontwerp” omdat de oorzaak van het aangepaste ontwerp “een onvoorzienbare omstandigheid” was volgens de Raad van Arbitrage die de zaak behandelde. Het risico van een dergelijke onvoorzienbare omstandigheid ligt wettelijke gezien bij de opdrachtgever.

“Over de technische uitvoering en planning van het project ontstond in 2014 verschil van inzicht” aldus de Provincie. In 2015 werd dat overigens anders geformuleerd:

“De kern van het opgetreden probleem is gelegen in de door de opdrachtnemer gekozen ontwerpoplossing voor de sluiskolk en de afdracht van krachten naar de omgeving (bestaande objecten op de oost kade en de west kade). De opdrachtnemer heeft laten weten niet in staat te zijn om voor de sluiskolk een ontwerp te maken binnen de vraagspecificatie. Om die reden is de opdrachtnemer op 28 oktober 2014 formeel door Provincie in gebreke gesteld.”

Met de “afdracht van krachten naar de omgeving” wordt bedoeld dat er funderingsproblemen optraden bij de panden aan de sluis, bij de kapsalon op de hoek van de Oostkade en de Wilhelminastraat (nr. 6/6a) moest al funderingsherstel worden uitgevoerd.

April 2016 gereed.

Medio 2015

Artist impression van nieuwe situatie

Deel dit artikel:

2 reacties

 • Egbert Visser

  Heijmnans heeft zijn huiswerk niet goed gedaan tijdens de voorbereiding en mag nu z`n handen dichtknijpen dat het een vergoeding krijgt van 8 miljoen euro.
  Het werk is niet aangenomen volgens een tradionele aanbesteding – waarbij meerwerk wordt betaald door de opdrachtgever – maar betreft een PPI project.
  PPI projecten zijn werken waarbij de opdrachtgever haar wensen kenbaar maakt en vervolgens maken de aannemers een ontwerp, realiseren de bouw en verzorgen gedurende een bepaalde termijn( bijvoorbeeld 25 jaar) het onderhoud. Op deze manier zijn bijvoorbeeld gebreken die jaren na de oplevering ontdekt worden nog steeds voor rekening van de aannemer. Ook zal de aannemer voor hoogwaardige materialen kiezen zodat later de onderhoudskosten laag blijven.
  In het geval van de sluis heeft Heijmans de voorbereidingsfase niet goed verzorgd en heeft de klus waarschijnlijk onderschat en daardoor te laag heeft ingeschreven. Het gat tussen Heijnmans en nr 2 bij de inschrijving was iets van 10 miljoen euro!

  • Willemsen

   Als dat zo is dan moeten we eigenlijk de provinciale staten gaan aanklagen over het feit dat zij ten onrechte gemeenschapsgeld aan een bouwbedrijf verstrekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *