Op het voormalig gasfabriekterrein aan de Nauernasche Vaart in Krommenie worden door de gemeente zes kavels voor woningbouw verkocht.

De buurtbewoners en omringende bedrijven krijgen inspraak. Alle partijen die ten minste de minimum bodemprijs hebben geboden, mogen hun plan presenteren aan de buurt.

Als tenminste 20 % of meer van de stemgerechtigden zijn of haar stem heeft uitgebracht is het plan met de meeste stemmen winnaar.

Het terrein ligt Zuidervaartdijk tussen de Wilhelminastraat en de Weiver. Er bestaat behoorlijke belangstelling voor de kavels aldus de gemeente.

gashouder krommnie kaart

In 2007 is het terrein gesaneerd. Daarna was het de bedoeling het terrein te verkopen. Omdat er ernstige funderingsproblemen waren bij de Wilhelminastraat is de verkoop afgeblazen. Daarna trad de economische crisis in.

Volgens het college is er nu een herstel van de woningmarkt en hernieuwde belangstelling voor
ontwikkellocaties bij ontwikkelaars en beleggers: “De tijd is derhalve rijp om deze locatie nu in de markt te zetten en tot (her)ontwikkeling te laten komen.”

Door de gemeente is een minimumprijs bepaald die bij een notaris wordt gedeponeerd. Met de verkoop wordt de boekwaarde van de grond van dit plan terugverdiend.

De prijs is dus niet bekend gemaakt, maar twee ontwikkelaars die in 2014 een plan hadden voor woningbouw op het terrein kregen van het grondbedrijf van Zaanstad te horen dat er €1000,- per vierkante meter moest worden neergelegd (zo’n twee maal de marktprijs) waardoor het plan niet doorging.