Ton Vermij kreeg vandaag tijdens de Zaanse Ondernemersdag, uit handen van burgemeester Jan Hamming, de Zaanse Erepenning vanwege zijn decennialange verdiensten voor met name de ondernemers van Zaanstad. Aankomende zaterdag is het exact 37 jaar geleden dat hij bestuurslid werd van Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner.

Vermij is sinds 1986 lid van het bestuur van De Corner en ook medeoprichter van de Zaanse Ondernemersdag. Hij is algemeen bestuurslid geweest maar werd al heel snel secretaris.

Zijn netwerk is onuitputtelijk, en zijn fotocollectie van onschatbare waarde. Hij is volgens het persbericht van Zaanstad “een onuitputtelijke bron voor iedereen die wat wil weten van het verleden van De Corner.”

Ook was Vermij onder andere voorzitter van de winkeliersvereniging Zuiddijk/Burcht, bestuurslid van de Kamer van Koophandel Zaanstreek en bestuurslid van het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond. Ook speelde hij een rol in de stichting Vrienden van de molen Held Jozua.

Ton bleef zitten in de zaal vanwege zijn (gebrek aan) mobiliteit

De erepenning van de gemeente Zaanstad kan door het college van B&W worden toegekend aan personen, bedrijven en instellingen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd voor de gemeente Zaanstad. De afgelopen jaren ontvingen onder andere Freek de Jonge, Sjoerd Soeters, Ruud Pauw, Ron Sman, Orkaan-voorzitter Jan Lapère, Piet van Nugteren, Greet Plekker en ongekroonde burgemeester Jan Duijvis een Zaanse erepenning.

Door Piet Bakker en Merel Kan, Bron: De Orkaan en Persbericht Zaanstad. Foto boven Orkaan, onder Guido Rooijackers