Een ‘luchtkasteel’ noemde PvdD-fractieleider Melchior Mattens de verbinding tussen de A8 en de A9. Volgens wethouder Gerard Slegers (CDA) was de nieuwe weg een ‘realiteit’, en geen droom.

Vooralsnog spreken de feiten voor Mattens. Minister Harbers (VVD) zei in de Tweede Kamer dat het Rijk niet ging bijdragen aan de verbinding. De Provincie Noord-Holland maakte duidelijk dat zonder steun van het Rijk de aanleg niet door kan gaan.

Einde verhaal zou je zeggen. Maar niet in de gemeenteraad van Zaanstad die in meerderheid B&W opdroeg te blijven lobbyen voor het project.

De strijd in de raad ging vooral tussen de voorstanders van de aanleg. PvdA’er Renée Tuijn: “Wonderlijk dat we het zo eens zijn en dat we er zo’n klucht van kunnen maken”. De pijlen van de hard-core voorstanders richtten zich vooral op DZ, D66 en CU die het waagden over een ‘Plan B’ te hebben, want de A8-A9 verbinding “is op dit moment verder weg dan ooit” aldus Hanneke Veurink (CU), Flip Hoedemaeker (D66) en Marianne de Boer (DZ). Ze stelden voor dat:

“Zaanstad zelf meer regie zou mogen pakken en na te denken over mogelijke alternatieven danwel scenario’s te ontwikkelen voor als de A8-A9 niet gerealiseerd kan worden, een zogenaamd ‘plan B’”.

Daarbij zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om het doorrekenen van afgevallen varianten, een verbinding langs het Noordzeekanaal, andere bebording en ‘afwaardering’ van N-wegen.

Verkeerd signaal

Dat was vloeken in de lobby-kerk. Wethouder Slegers zei dat zoiets echt een ‘verkeerd signaal’ was richting Den Haag. De motie voor Plan B haalde het dan ook niet.

De lobby-motie van Fidel Lopes (VVD), Harrie van der Laan (POV, Julie van ’t Veer (CDA) en René Tuijn (PvdA) kreeg wel een meerderheid. Het college kreeg de opdracht:

“De hoogste prioriteit te geven aan het opstellen van een propositie, in samenspraak met de provincie NH en de VRA waarin de noodzaak van de verbinding A8-A9, conform Landschapsplan SVA/A8-A9, wordt beschreven.”

(Propositie is lobby, de VRA is de vervoersregio, SVA is Stelling van Amsterdam.)

Onacceptabel

GroenLinks, ROSA, PvdD, SP en DZ waren tegen. De eerste vier omdat ze sowieso tegen die verbinding waren, DZ omdat ze het een zinloze operatie vonden om ambtelijke capaciteit in te zetten voor deze ‘verloren’ zaak.

De zaak zelf is een kaartenhuis. Minister Harbers was duidelijk, hij was zelfs niet van plan met de Provincie te gaan praten. Dat het met € 650 miljoen extra geregeld kan worden gelooft ook bijna niemand en zelfs als het allemaal wel zou lukken kan de UNESCO dwars gaan liggen, eerder werd aangegeven dat alle alternatieven waarbij de Stelling werd doorsneden ‘onacceptabel’ waren. Dan zou de Stelling haar status van Werelderfgoed verliezen en dat is weer onacceptabel voor het Rijk. De nieuwe plannen van de Provincie gaan over “een weg die straks zo onzichtbaar mogelijk is”.

Lees ook:

Het debat in tweets