Het leek zo’n zonnig plan: op de platte daken van AAK in Zaandijk (voorheen Friwessa) kwamen zonnepanelen die een groot deel van de huizen van Oud-Zaandijk van groene stroom zouden voorzien. ‘Zon op Oud Zaandijk’ ging het project heten.

Maar in de loop van 2019 trok AAK zich terug. De bewoners-coöperatie had echter al zo’n € 12.000 geïnvesteerd. Project gestopt, geld weg.

In augustus vorig jaar zag het er nog zonnig uit. De coöperatie kon via Dagblad Zaanstreek bekend maken dat er 400 zonnepanelen op het dak van AAK kwamen, waardoor de leden van Zon op Oud Zaandijk (ZOOZ) hun “monumentale, 17e-eeuwse huizen langs de Lagedijk” van groene stroom zouden kunnen voorzien.

Voorzitter Hans Doornbos woonde zelf ook in zo’n monument aan de Zaan. Zonnepanelen zouden het authentieke karakter aantasten en technisch lastig te realiseren zijn. Per woning moest € 3000 worden geïnvesteerd. Projectbegeleider was Devcon Ecosystems, de stroomleverantie verliep via Greenchoice. ZOOZ had in augustus 52 leden, ruim 40 belangstellenden stonden op de wachtlijst.

AZ-dak

AAK zou gratis ruimte voor de panelen ter beschikking stellen. Het contract (met een looptijd van 15 jaar) was getekend en in oktober zouden de panelen geplaatst worden als er geen kink in de kabel kwam.

Maar die kwam er wel.

AAK trok zich op het allerlaatste moment terug, volgens een betrokkene was de aanleiding het instorten van het dak van het AZ-stadion op 10 augustus. Enkele dagen later bleek dat het dak mogelijk ingestort was wegens te zware zonnepanelen.

Schadepost

De leden zaten met een schadepost van € 12.000 en probeerden die deels te verhalen op Devcon Ecosystems en AAK International maar “beide partijen wezen hun medeverantwoordelijkheid voor de genoemde schadepost af.” Mediation, zoals voorgesteld door Zaanstad, kwam niet van de grond, er kon geen afspraak gemaakt worden. Het bestuur gooit de handdoek in de ring getuige de nieuwsbrief van maart 2020.:

“Om in het najaar van 2020 alsnog te trachten Devcon en AAK tot betalen te bewegen lijkt ons een vruchteloze exercitie. Tot heden zijn enkele ZoOZ leden, die andere opties voor het plaatsen van zonnepanelen onderzochten, niet in staat gebleken geschikte bedrijven/daken voor realisatie van een zonnepark voor te stellen. Dit overwegende is het bestuur voornemens de coöperatie te beëindigen en het verlies voor individuele leden te accepteren.”

Secretaris Carla van Twuijver die De Orkaan benaderde voor commentaar, wil liever geen publiciteit, zij hoopt stilletjes nog op een goede afloop:

“Er wordt nog een poging gedaan om het project toch te kunnen realiseren.”