16 snelle woonprojecten, deel 6: Provily Slibkuil (Krommenie)

In maart 2018 ging Zaanstad extra energie steken in 15 (later 16) woningprojecten. Binnen drie jaar moest daar gebouwd worden.

De Orkaan loopt ze langs. Zijn er vorderingen, is er een nieuw bestemmingsplan, wordt er bouwrijp gemaakt of wordt er al gebouwd?

Vandaag: Provily Slibkuil (Krommenie), tegenwoordig: Eilanden van Hain.

In het plan Provily Slibkuil in Krommenie moeten 233 vrije sector woningen komen. Het plan wordt ontwikkeld door AM B.V., onderdeel van Koninklijke BAM Groep. Het plan is volgens de ontwikkelaar:

“gebaseerd op de principes van de oude dorpen in de Zaanstreek, en voorziet in een hechte samenwerking met Staatsbosbeheer waardoor toekomstige bewoners volop in de natuur leven.”

’t Hain is de naam van de archeologische vindplaats wat ooit een Romeinse wachttoren is geweest. De vondst van de resten van de wachttoren zette Krommenie landelijk op de kaart. Het was de meest noordelijke vestiging van de Romeinen in de Lage Landen.

Na de opgravingen wordt er weer gedacht aan bouwen. Het afgelopen jaar is er tussen ontwikkelaar, gemeente en bewoners overleg geweest over de plannen en mogelijke aanpassingen. Of, zoals de gemeente het zo mooi kan zeggen:

“in een multidisciplinair ontwerpteam zijn deze oplossingen met de bewonerscommissie integraal onderzocht tijdens een aantal creatieve werksessies.”

De meeste suggesties van de bewonerscommissie zijn gehonoreerd volgens Zaanstad. Zo komt er een nieuwe weg tussen Provincialeweg en Sporting en wordt de Busch afgesloten voor doorgaand verkeer om sluipverkeer tegen te gaan.

Het wandel-/fietspad achter de Militaireweg wordt versmald zodat fietsers er geen gebruik van kunnen maken (waardoor het dus geen fietspad meer is). Het pad wordt ook verplaatst naar de buitenkant van de dijk en lager gelegd zodat er minder inkijk is. Alle suggesties en aanpassingen zijn op de website van Zaanstad te vinden.

Inloopavond

De toegangsweg Slibkuil wordt niet verplaats. Alternatieve locaties “zijn navenant duurder en hinderen een deel van het te ontwikkelen gebied.”

Het voorlopige ontwerp van het plan wordt voor de zomer 2019 verwacht. De eerste vergunningen worden nu aangevraagd.


UPDATE 12:45: de ‘vertrouwelijksheidverklaring’ (geheimhoudingsplicht) van de bewonerscommissie is per 15 maart 2019 opgeheven. Als één van de bewoners informatie uit het overleg naar buiten zou brengen zou dat per keer een boete € 5000 kunnen opleveren, plus een schadeclaim van Zaanstad die kon oplopen tot € 50.000. Dat zo’n bepaling ook na de verkoop in juli 2018 aan AM is blijven doorwerken roept overigens wel vragen op. De vertrouwelijkheid betrof volgens de tekst van de overeenkomst met name de verkoopprocedure.


Op 20 maart is organiseert AM een inloopavond tussen 19.00 en 21.00 uur over het project in sportcomplex Trias, Saendelverlaan 2 in Krommenie.

Bekijk hier de stand van zaken bij alle projecten in maart / april 2019.

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Anitra Spronkers

  Begrijp ik nu goed dat het fietspad op de Westdijk vanaf de Militaire weg richting Krommeniedijk dicht gaat? Dat zou wel heel erg zijn! Waarom? Maken heel veel fietsers gebruik van.

  • J.W. van Broeckhuijsen

   zie het ingezonden persbericht van de bewonerscommissie verstuurd naar de redactie van de Orkaan op 27 maart!

   De wonerscommissie

 • S.P. Hoogervorst

  De aanleg van een nieuwe weg tussen de Provincialeweg en de sportvelden mag niet gerealiseerd worden. De luchtverontreiniging en het geluidsoverlast op de Venusstraat en de Marslaan is al overmatig en de aanleg van deze weg zal dit vele malen verergeren en dat alles ten faveure van het winstbejag van de projectontwikkelaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *